Statens vegvesen eu kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer. Norges rundt 1,3 millioner bileiere vil ikke lenger motta eget varselbrev om når bilen skal til EU-kontroll.

Statens vegvesen eu kontroll

Bilførere kan selv sjekke når kjøretøyet. EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll som er den korrekte benevnelsen, reguleres av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy som trådte i kraft 1. Verktøyet under hjelper deg med å finne ut når det er EU-kontroll frist på bilen din. Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er den teknisk riktige betegnelsen. EU-kontroll er det dagligdagse begrepet som selv Statens vegvesen nå opererer med.

Kontrollen utføres av bilverksteder som Statens vegvesen har godkjent for å. PKK-kontroll eller som EU-kontroll, men EU-kontroll er. Praksis skal være opparbeidet som kontrollør hos Statens vegvesen. Bedre rutiner på stikkprøver: Som tidligere kan du bli valgt ut til en stikkprøvekontroll hvor Statens vegvesen undersøker at resultatet av. GLEMMER EU-KONTROLLEN: En halv million nordmenn glemmer EU-kontrollen hvert år, og får purrebrev fra Statens vegvesen. For å kunne søke om en utsettelse av EU-kontrollen, krever Forskrift om. Statens Vegvesen påpeker at både behovet for en utsettelse.

Statens vegvesen sender ikke lenger ut innkalling til kontroll av kjøretøy. Du må selv følge med og avtale tid for kontrollen, slik at bilen din blir kontrollert og. Hvert år utfører vi over 2000 EU-kontroller som kontrollpunkt for Statens Vegvesen. Det har vi gjort siden ordningen ble innført i 1998. Etter EU-kontroll blir bilens kilometerstand rapportert inn til Statens vegvesen. Det er disse tallene som nå er tilgjengelige på nettet. Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) foretas hos kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner.

Statens vegvesen har ikke mottatt melding om at kjøretøy med dette kjennemerket. EU-kontrollen gjøres hos godkjente verksteder og NAF teststasjoner som er. IKKE MER EU-KONTROLL: Statens vegvesen sluttet i dag å utføre EU-kontroller. Her er et arkivbilde fra en EU-kontroll på trafikkstasjonen i Molde i 1999. Endringer i EU-kontrollen skal gjøre det enklere å gi bruksforbud dersom. I begynnelsen av juni innfører Statens vegvesen et nytt register for.

Hensikten med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den.