Statens kartverk

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag. BufretKartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag. Kartverket har hovudkontor på Hønefoss, sjødivisjon i Stavanger, kundesenter og avdelingskontor i Ullensvang og 12 fylkeskartkontor.

Statens kartverk

Besøk Kartverkets ulike kartapplikasjoner og nettsteder med kart og kartdata, eiendomsinformasjon, stedsnavn, arealplaner og flyfoto. Kartverket, eller Statens kartverk som er det fulle namnet i formelle samanhengar, samlar inn, systematiserer, forvaltar og vidareformidlar. Kart levert av: Norsk Polarinstitutt. Statens kartverk hovedkontor – Kartverket fra , Buskerud.

Statens kartverk

Merk: Kartverket har kopier av de fleste dokumenter som er tinglyst, men ikke alle.

Sjekk hvilke dokumenter som ikke kan bestilles. Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er en norsk statlig forvaltningsbedrift under. Statens kartverk har vært etatens navn siden 1986 og er fortsatt det navnet. Kontaktinformasjon for Statens Kartverk Tinglysing Hønefoss, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Statens kartverk, er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon. Statens kartverk was merged with this page.

Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og. Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.). Dette gjøres gjennom nært administrasjonssamarbeid med kommuner, store offentlige geodataprodusenter og brukere. Statens kartverk organiserer og leder. Applikasjonen har vært for lenge inaktiv. Statens kartverk mener Det norske kartselskapet bevisst spiller på forvirringen mellom selskapet og det statlige organet. Kartverket har derfor beregnet en ny landhevingsmodell for Norge basert på observasjoner fra 66 permanente GPS-stasjoner som kontinuerlig.

Se video fra Kartverket og forskning. Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geografisk informasjon og kartserier. Da Øyvind Brandtsegg i sitt kunstprosjekt til Statens kartverk gjorde om flere milliarder gamle lydsignaler fra verdensrommet til musikk, fikk han epost fra en av. Tinglysingsdivisjonen ved Statens kartverk satte i gang et klarspråksarbeid i 2010. Gjennom et enklere språk i brevmalene sine ønsket divisjonen å redusere. Kartverket, eller Statens kartverk som er det formelle navnet, samler inn.

Kontorene til Kartverket, eller Statens kartverk som fortsatt er det offisielle navnet, ligger på en furumo ved den østlige innkjørselen til Hønefoss. Statens kartverk har utviklet følgende hovedkomponenter: Sentral matrikkeltjener og -database; Klient for oppdatering av matrikkelen; Overføring av data mellom. Statens kartverk ivaretar statens ansvar for kart og annen geografisk informasjon for norske land- og sjøområder.