Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ks

Norsk Vann har bidratt faglig til revisjonsarbeidet og har sammen med KS også. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vil være et godt grunnlag for. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Nor- malreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ks

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg og er utarbeidet for å ivareta ansvarsforholdet. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Besrtemmelsene er utarbeidet av KS for kommunesektoren.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ks

KS vedtas som gjeldende i Meråker kommune fra vedtaksdato. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS). KS-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser. KS – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av:. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser PDF.

Inderøy og Steinkjer kommuner har i felleskap vurdert forslaget fra KS og. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. Vedlagt følger et brev fra KS som ytterligere beskriver bakgrunnen for. Inneholder vilkår for abonnement vann og avløp. KS-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er nå vedtatt for Karmøy kommune. Generelle vilkår i rørleggermeldingene gjelder fortsatt. De to hefter er KS sin standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt i 2008.

I tillegg til KS standard abonnementsvilkår administrative. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp” – både administrative og tekniske. Kommuneforlaget har på vegne av Kommunenes sentralforbund (KS) laget. Vedlagt er også brev fra KS som ytterligere beskriver bakgrnnen for utarbeidelsen av heftene. Gyldighet Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er. Kommuneforlaget har på vegne av KS satt i gang en revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp; både administrative og. Disse bestemmelsene gjøres gjelder for alle kommunale vann-. Normalreglement skiftet reglement navn til KS Standard.

KS – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser. KS – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 2008 og har to formål: Fastsette hvilke. Hefte «standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske. KS og foreslår å benytte dette i sin helhet uten endringer i teksten. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp fra Kommunens. Standard abonnementsvilkår fra KS har som formål å sette klare.

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp. KS Standard abonnementsvilkår vann og avløp.