Åstak konstruksjon

Et åstak er en takkonstruksjon der taket bæres av horisontale stokker eller bjelker. Konstruksjonen er statisk ustabil, og den krever at takflaten gir tilstrekkelig. Omtalte konstruksjoner er åstak, sperrebind, fritt opplagte sperrer, frittbærende takstoler og oppfôret tretak.

Åstak konstruksjon

Utbedring av slike konstruksjoner er ikke beskrevet. Nevnte så vidt at jeg har egne planer om å gjøre noe med et åstak, men kvier meg for arbeidet med å etablere. Et tak kan konstrueres på ulike måter.

Tradisjonelle tak er gjerne et åstak eller et sperretak, eller en kombinasjon.

Åstak konstruksjon

Vegger i såkalt tungt bindingsverk er en tradisjonell konstruksjon. Takkonstruksjoner utført som tømmerramme kan være åstak der sperrebukker er bæring for. Står på terskelen til å bygge et påbygg på ei lita hytte i Tydal(Påbygget blir vel strengt tatt størren enn eksisterende hytte). Vi skiller mellom to alminnelige måter å konstruere tak på. I et tak med åser ligger takbjelkene – åsene – vannrett på langs av bygningen. Dette var den best egnede konstruksjonen for tak med ljore. Vi vil gå gjennom konstruksjonen av de ulike elementene i enhetslåven, med.

Den takbærende konstruksjonen som fører kreftene ned i grunnen, kalles. Hver konstruksjon er illustrert og beskrevet med materialvalg og oppbygging, samt.

Åstak konstruksjon

Mer sjeldent er åstak eller oppforet tretak. Saltak (også kalt åstak) er en betegnelse for et yttertak på en bygning. Fordelene er blant annet at saltak er en relativt enkel konstruksjon. Yttertaket er en åstak-konstruksjon med langsgående bærende dragere i tømmer, under en sperrekonstruksjon. Konstruksjon: Laftekasser i max 5 m lengd. Yttertaket er oppført som en åstak-konstruksjon på den eldste delen, og som en sperrekonstruksjon på tilbyggene.

Saltak med åstak konstruksjon, tekket med glaserte takstein. Etasjeskillere av tre, stubbloftskonstruksjon. Konstruksjonen har dessuten en langsgående slind på hver side av rommet. Den av dem som er synlig på dette fotografiet er. Konstruksjoner som er omtalt er åstak, sperrebind, fritt opplagte sperrer, frittbærende takstoler, oppfôret tretak og undertak (sutak, taktro). Torvtekking vart bruka både på sperretak, åstak og mønsåstak. Dette ser vi om vi samanliknar ein lett konstruksjon som papptekke og ein. Skjulte deler av bygningen (konstruksjonen) kan være like.

For begge alternativene er det valgt åstak med treåser og med ca. Enkelte velger å sveies sammen konstruksjonen på plassen og sveise den til. Stegeverket er en konstruksjon som hører hjemme i Vest-Agder. Leüthenhaven) som trenger et nytt tak, som burde etterisloeres, samt ytterveggen mot bakgården. Taket: Konstruksjon, åstak med gammelda. Gulv- konstruksjonen har knirk nedbøyning svakt dimensjonert for dagens bruk.

Oppført som saltak med åstak konstruksjon, oppbygd med. Sperrebind eller takbind er en takbærende konstruksjon som i sin enkleste form. Her kan du finne taktegninger i CAD og beskrivelser vedrørende forskjellige deler av taket ditt. Hvilken takløsning man velger kan bero på forskjellige faktorer.