Spydeberg prestegård hage

Jacob Nicolai Wilses hage på Spydeberg prestegård er nå ferdig rekonstruert. Rekonstruksjonene er laget på grunnlag av et godt kildemateriale; hans egne. Hagen ved Spydeberg prestegård er den best dokumenterte hagen i hele Norge på. Wilses plan over Spydeberg prestegårdshage i 1779. Hagearkeologisk undersøkelse med 11 sjakt og flateavdekkinger i september. Spydeberg prestegård har en spennende og mangfoldig historie. Det var her Grunnloven ble reddet i 1814.

Wilses hage, som er en av de best dokumementerte. I dag var Kronprinsparet til stede ved åpningen av Spydeberg prestegårdshage. Prestegården sto i begivenhetenes sentrum 6. Spydeberg prestegård ligger i Spydeberg i Østfold. Hovedbygningen, stabburet, tunet og hagen på prestegården ble fredet av Riksantikvaren i 1991. Hagehistoriker Madeleine von Essen har stått sentralt i arbeidet med å restaurere hagen på prestegården i Spydeberg. Det er bare tre år siden Stiftelsen Spydeberg Prestegård overtok. Spydeberg Prestegård med hovedbygning, stabbur og hageanlegg ble.

Hovedbygningen, stabburet og hagen ble fredet i 1991.

Spydeberg prestegård hage

Spydeberg prestegård er viktig både personalhistorisk, hagehistorisk og som arena for. Moss Historielags sommertur til Spydeberg prestegård søndag 19. Stiftelsen Spydeberg prestegård får 500000 kroner til ferdigstillelse av formalhage fra 1700-tallet. Stiftelsen har gjennom betydelig dugnadsarbeid restaurert. Spydeberg kommune og Stiftelsen Spydeberg prestegård inviterer til åpning av Wilses gjenskapte formalhage på Spydeberg prestegård fra. Id: BN00103704; Områdenavn: Spydeberg Prestegård; Kommuner: Spydeberg; Naturtype. Beliggenhet: Dammen ligger i åkerkanten, inntil hagen på sørsiden.

Rakkestad hagelag arrangerer tur til Spydeberg prestegård og Wilses hage. Fellestransport fra bankplassen kl 17. Påmelding innen søndag til tlf 91 30 12 83. I løpet av de siste årene har Spydeberg prestegård blitt erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi. I dag eies hovedbygningen og hagen. Astrid Hermstad gav oss først en omvisning i Jacob Nicolai Wilses hage og siden et foredrag om kvinnene som bodde på Spydeberg prestegård. Jeg praktisk talt snublet over hans tankegods ved en tilfeldighet, og ble sterkt grepet av tankekraften bak hagen rundt Spydeberg Prestegård. Spydeberg (1768) og Eidsberg (1785).

Spydeberg prestegård for å vandre i den rekonstruerte hagen. Grnnnlovsjubileum på Spydeberg Prestegård 29. Omvisning i hagen og prestegården vedI styremedlem i stiftelsen Spydeberg. Redskapsbod med takveranda i hagen på Spydeberg prestegård. Fin høstdag #spydebergprestegård #wilseshage #livetpålandet #hage.