Spissfindighet definisjon

Ordbok, leksikon og søkemotor: Se definisjon av spissfindighet; skarpsindighet; sluhet, oversetting av spissfindighet; skarpsindighet; sluhet, bilde av. Spissfindig = en som legger vekt på uvesentlige detaljer. Spissfindig = en som legger vekt på uvesentlige.

Spissfindighet definisjon

Oversettelsen av ordet spissfindig mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Definisjon av spissfindig i Online Dictionary. Her blir jeg fristet til også å søke opp ordet spissfindig, men jeg skal. Han skifta standpunkt, men årsaken var subtil.

Spissfindighet definisjon

At noen vil oversette det med "forfinet" eller "vagt" skyldes sannsynligvis en forveksling med "subtil", som i tillegg til å bety "spissfindig" gjerne brukes om det.

Det er en retorisk spissfindighet, salgbar, men den gjør lite annet enn å forvirre. Denne definisjonen sammenfaller med den konsulentfirmaet PWC operer med:. Ulærde i verdens falske spissfindigheter. De kan dermed leve godt med den vitenskapelige definisjonen over. De som begår disse justismordene har laget til en spissfindig definisjon på ordet justismord! En spissfindig definisjon som de har fått massemediaen og folk flest. Forsøk på å definere bybane kan kanskje virke som akademiske spissfindigheter. Noe lignende gjelder tilsvarende uttrykk i andre språk.

Spissfindighet definisjon

Washington: President Bill Clinton holdt i avhøret for storjuryen fast ved en juridisk spissfindig definisjon av sex, i håp om at Kenneth Starr ikke vil utmatte folket. Israels erobring i 67 blitt en okkupasjon, iflg UDs egen definisjon. Ser man imidlertid på realitetene, og forbi UDs spissfindighet, ble. Dworkins livsverk er et mektig og spissfindig forsvar for liberale. Loven er nå definert ved sitt fravær fra praktisk rettslig engasjement i. I den utstrekning den er bruksverdi, er det. Dette kunne ha vore berre eit spissfindig eksempel i ei lærebok for.

Ut fra denne definisjonen blir Peabs tak vurdert som flatt, og skulle vært avvist. Kunne vi vite at vi kunne bli felt på en spissfindighet angående. Fotgjengerne trenger jo ikke engang å kjenne til spissfindighetene, siden de. Derimot er de fleste gang- og sykkelveger (se definisjon over). Informasjon om SPISSFINDIGHET i scrabble, wordfeud, kryssord og andre ordspill. Ordene må være definert i en standard ordbok eller den ofisielle.

Det er jo for så vidt en generell og grei definisjon, men så lett er det. Rourkes definisjon av lærevansker er relativt vidtrekkende i og med at den. Disse frihetene er definert av Free Software Foundation, og tar.