Spiraltrapp rømning

Weland spiraltrapper som rømningsvei eller for industrielt bruk produseres med trinn av gitterrist eller tåreplate. Disse trappene egner seg som rømningsvei for. Weland spiraltrapp for rømning og industri kan leveres med kort leveransetid under forutsetting at standard komponenter benyttes.

Spiraltrapp rømning

Våre folk står til disposisjon ved dimensjonering, tegning og prosjektering av din spiraltrapp. Hver spiraltrapp tegnes opp spesielt, og tegningen sendes kunden. Vår spiraltrapp (vindeltrapp) kan brukes til alle typer bygg som rømningsvei eller tilkomsttrapp.

Trappen kan gjøres beskyttet mot adkomst ved montering av.

Spiraltrapp rømning

Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Den kan brukes til alle typer av bygg for rømning eller som tilkomstrapp. Spiraltrapper for industri og rømning Spiraltrapper er i de fleste tilfeller en meget praktisk trappeløsning. Kort leveransetid Weland spiraltrapp for rømning og. Kan man ha en vindel- eller spiraltrapp som hovedtrapp – altså fra 1. Spiraltrapper for tilkomst og rømning med viktige egenskaper for både utbygger. Midthaug kan lby spiraltrapper som dekker de fleste behov.

Rømningsvei må være egen branncelle som er tilrettelagt for sikker rømning og.

Spiraltrapp rømning

For å få en spiraltrapp som er god å gå i, må det være et vist forhold mellom. Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning. Trapp i nødutgang kan være spiraltrapp der rømningsbehovet er lite. En god grunn til å velge spiraltrapp er at den er veldig plassbesparende og arkitektonisk tiltalende. En spiraltrapp vil også fungere veldig godt som rømning. Spiraltrapper er praktiske fordi de tar liten plass, og finnes blant annet i. Vindu i soverom mot nabobygg må ha brannmotstand EI 60. Spiraltrapp (rømningsvei) må beskyttes mot stråling fra vinterhage.

Innvendig interiørtrapp med selvbærende glassrekkverk. RØMNING AV PERSONER, SAMT TILTAK FOR Å PÅVIRKE. Det skal etableres utvendig spiraltrapp for å ivareta rømning fra sydfløy. Følgende skal minst være oppfylt: Veiledning til første ledd.