Solceller animasjon

Dette nettstedet krever at du har Flashplayer 10 eller nyere installert. Klikk på knappen under for å installere getFlashPlayer. Her får du en sterkt forenklet forklaring av hvordan en solcelle virker. Denne animasjonen tegner et forenklet bilde av hva som skjer i en solcelle av silisium. En enkel animasjon av hvordan en solcelle er bygd opp og virker. Fagstoff: Det er visse likhetspunkter mellom fotosyntesen, en solfanger og en solcelle. I alle tre tilfellene blir solenergien omdannet til en annen.

Solceller animasjon

En solcelle konverterer energi i sollys direkte til elektrisitet.

Elektrisk energi fra solceller blir regnet som. Et solcellepanel omdanner solenergi til elektriskenergi som vi kan. Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle. KEYWORDS: Solar panel, photovoltaic cells, solar energy. Interaktiv animasjon: Solceller – fra strålingsenergi til elektrisk energi. Barriere Prinsipper & virkemåte. Bruke elevenes problemstillinger til å få forklart hvordan solceller virker, ved hjelp av elektronisk tavle og animasjon. Sitter først i rommet og får informasjon og.

Solceller animasjon

En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner. Krystallinske silisium tynn-film solceller på glass er fabrikkert av deponering av. Fabrikasjon av krystallinske silisium solceller (Animasjon 3). Solceller overfører energien fra sollyset direkte til strøm. Jeg har funnet en animasjon som viser og forklarer mer om hva og hvordan solceller fungerer. Animasjon: Hvordan virker en solcelle? Hvilken plass har solceller i Norges energiforsyning?

For å se hvordan en solfanger og solcelle virker gå inn på linken og velg animasjon:. En solcelle består av to sider og en Barriere. P –siden av solcellen består av silisium som er dopet slik at den mangler ett. En animasjon om hvordan dette funker ser du her. Ved å påføre en hydrofob coating på forsiden av en solcelle, vil vanndråper pelle av. Selv om Norge har få solrike måneder i året, kommer det nye planer om stadig større solcelleanlegg.

Det bekymrer Norsk Brannvernforening. Mål for kapittelet Gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. Last ned gratis bilder om Solceller fra Pixabays bibliotek på over 810000 offentlig domene-fotografier, -illustrasjoner og -vektorer. Sentrale begrep: Fornybar energi, fossilfri, batteri, solcelle, brenselcelle, elektrolyse, biobrensel. Animasjon av hvordan en solcelle virker (i plenum):. Undervisning ved animasjon og spill.

Klimalaben skal være tilgjengelig for alle som ønsker å benytte den, med sine labdata.