Soilrør borettslag

Jeg skal totalrenovere badet i min andelsleilighet. Er det slik at borettslaget dekker noen av kostnadene til soilrør og andre felles rør? SVAR: Styret har plikt og rett til å rehabilitere borettslagets røranlegg, ikke til å sette i gang innvending rehabilitering på hver enkelt beboers bad.

Soilrør borettslag

Har jeg en sak her, eller står solidaritets prinsippet så sterkt i et borettslag at jeg må være fornøyd. Vi har også akkurat pusset opp badene, samt bytet soilrør. I Manglerudjordet Borettslag i Oslo skal 518 bad rives fordi det gamle soilrøret er tett og lekker kloakk, forteller avdelingsleder i OBOS Prosjekt. Vadmyra borettslag i Bergen gjennomførte en slik rehabilitering for.

Soilrør borettslag

Forprosjektet har tatt utgangspunkt i en minimumsløsning som må gjennomføres da utskifting av felles vannrør, soilrør samt sluk med avstikker, vil medføre.

Borettsloven gir retningslinjer for hva som er borettslagets ansvar og plikter – og hva som er dine rettigheter. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og. Olimb Rørfornying har fått oppdraget med å fornye alle soilrør. De siste årene har det vært en rekke vannlekkasjer på grunn av defekte rør, og verken borettslag. Helma Bjørklund i Gamlegrensa 2 i Skien er fortvilet over at borettslaget skal pusse opp alle badene i hver leilighet, også de som er relativt nye. Utskifting av sluk og avløpsrør i Myrer Borettslag. De fleste sluk og rør i borettslaget er de samme som da blokkene var nye. I 1997 fikk vi vite av fagpersoner at.

Soilrør borettslag

Styret vedtok i går retningsliner for finansiering av nye soilrør når folk. Derfor vil borettslaget dekke kostnad til erstatning av gamle soilrør. Et borettslag hadde gjentatte ganger henvendt seg til en andelseier. Bytte av soilrør og eventuelt sluk vil bety at brannskillet mellom leiligheter. Avløpsrør finnes i støpejern (soilrør) og plast. Vanlig levetid er fra 30 år og oppover.

Hvor flinke sameier og borettslag er til å vedlikeholde. Soilrør er avløpsrør i støpejern eller plast som fører kloakk fra toaletter og avløpsvann. Da mange av soilrørene går skjult bak vegger er det mange borettslag. De originale avløpsrørene og slukene i borettslaget er av støpejern, og. Hovedgrunnpakke: Forslag fra styret om total rehabilitering av soilrør (avløpsrør) alle sluk , våtrom og alle vannrør i borettslaget. Det er snakk om 8 oppganger med ett avløpsrør i hver oppgang. Borettslaget har i noen tid vært utsatt for at det i enkelte avløpsrør oppstår sprekker.

Ettersom avløpsrørene, som er produsert i ABS-plast.