Småhusplanen oslo

Inkluderer balkongveileder, loftsveileder, eksempler på tegninger, parkeringsnorm og veileder til småhusplanen. Veileder til småhusplanen har til hensikt å rettlede, understreke og forklare. Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Småhusplanen fra 2013 var ugyldig.

Småhusplanen oslo

Allerede uken etter anket Oslo kommune avgjørelsen inn. Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 4. Oslo kommune medhold i klagesaken om småhusplanen.

Dermed er det igjen den justerte småhusplanen, som ble vedtatt av bystyret 12. Den første ”Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by”. Planen erstattet ”Midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslo ytre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner småhusplanen for 29000 eiendommer i Oslo. Klager på den reviderte småhusplanen. Fylkesmannen vedtok i juni 2015 at 29 000 grunneiere i Oslo ikke var blitt tilstrekkelig varslet om at det ble gjort endringer i småhusplanen i. Oslo Kommunes bestemmelser i småhusplanen er lovlige. Det fastslår Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) i en pressemelding. Småhusplanen for Oslo ble revidert i juni 2013.

Småhusplanen oslo

NAL spør; hvorfor revisjon, hva var galt med den gamle, hva er nytt og intensjonene bak. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt. Olav Juven forklarer trefellingsreglene i småhusplanen. Dette innebærer at småhusplanen, med dens detaljerte bestemmelser for. Vår erfaring med småhusplanen er at selv Oslo kommunes egne. Vedtak i klagesak – Oslo kommune – småhusplanen – reviderte. Ved revisjonen av småhusplanen i 2006 var formålet å få en mer restriktiv.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet den 15. I sommer vedtok Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Oslo kommune hadde gjort en for dårlig jobb rundt varslingen av innføringen av den nye. Reguleringsplan S-4220 i Oslo, også kalt Småhusplanen, har stor betydning for fortettingsmulighetene i småhusområdene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtaket fra Oslo bystyre om småhusplanen av 2013. I et oppsiktsvekkende vedtak i juni 2015, fant Fylkesmannen i Oslo og Akershus den reviderte småhusplanen i Oslo kommune fra 2013 ugyldig. Klima og miljødepartementet konkluderer med at Oslo kommune ikke hadde anledning til å overlate regningen for arkeologiske undersøkelser.

Da kommunen gjorde endringer i småhusplanen for Oslo i 2013, ble det innført begrensninger for hugst av store trær ved byggetiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner småhusplanen for 29. Oslo, til tross for klager fra fylkesmann og utbyggere. Link til veiledning om småhusplanen. Byutviklingskomiteen vil etter forslag fra Arbeiderpartiet avholde en høring om Småhusplanen. Oslo kommune publisert revidert veileder til småhusplanen. Småhusplanen er reguleringsplanen som innbefatter Vestveien. Alle småhus i Oslo er i faresonen, sa Haavard Nordlie til E24.

Småhusplanen, skal gjennomgås for å. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet Oslo Bystyres vedtak om endring av reguleringsplan for Oslo s. En utgave av informasjonsavisen «Byblikk» fra 2010 skal bidra til at Oslo kommune likevel får styre etter planen som regulerer bygging på 29.