Slemming av leca pipe

For slemming av Leca, tegl og betong. Hvit Slemming brukes til slemming av pipe, Leca, tegl og betong og i overgang. Hey’di Hvit er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til.

Slemming av leca pipe

Hey’di Hvit på Leca Hey’di Hvit kan slemmes eller påføres som puss direkte på. Slik legger du LECA grunnmur (del 8). Weber Grå Slemming er er en fabrikkfremstilt slemming basert på sement.

Benyttes til slemming av pipe og Leca grunnmur under terreng samt i overgang.

Slemming av leca pipe

Har en leca pipe som ikke er behandlet på noen som helst måte. Den har en del fordypninger ved skjøtepunktene så det må gjøres en del. Underlaget skal skvettes eller slemmes grovt dagen i forveien for å få. Kan skvettes samme dag ved tegl og sløyfe utskvettingen helt ved leca. Benyttes til slemming av pipe og Leca-grunnmur under terreng samt i overgang mellom grunnmur og fasade. Hvit Slemming brukes til slemming av pipe, Leca, tegl, betong og andre mineralske underlag.

Leca Pipe har vært produsert i over tredve år og er svært godt kjent blant både. Video som viser deg hvordan du setter opp LECA grunnmur. Leca Venti Pipe 48×48, Etasjehøy: – Overflate slemmes på fabrikk.

Slemming av leca pipe

Uttesting ved 50 Pa overtrykk på lab. Fuktig sot og tjære kan trenge gjennom pipa og gi skjolder på pipeveggen. Ordentlig puss på Leca regnes som proff-arbeid, men slemming, dvs kosting av mørtel på Leca-veggen, er noe de fleste kan greie. Har nettopp fjernet en stor innmurt peis og teglfliser.

Hey’di Hvit kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt. Prosjekt: 300389527547-1, På langs kjeller og pipe. Leca Slemmemørtel, Grå, Spesialmørtel for slemming av Leca. Til slemming av pipe, grunnmur og sokkel på underlag av f eks Leca, tegl og betong. Weber Slemmemørtel er hydrofobert, hvilket gir en vannavstøtende. Overflatebehandling Leca Venti Pipe kan forblendes med tegl eller naturstein. Før oppmuring av forblendingen må pipens overflater slemmes.

Icopal pipe er tillatt montert med to vanger inntil brennbart materiale, men slik at to. Icopal pipe har et pipeløp med diameter 200 mm og tverrsnitt. Utvendig må muren overflatebehandles for å sikre at den blir vann- og lufttett. Slemming kan brukes når murverket er jevnt murt, eller skal være under bakken. SPESIALMØRTLER TIL SLEMMING OG TETTING HEY’DI HVIT Vanntett. Grunnmur under bakkenivå i betong, Leca og betongblokker, kjellerrom, tanker. Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c – 1 09c Pipe 09c.

Byggevarer – mur, sement, leca, hey`di, heydi, primer, mørtel, overflatebehandling, slemming, tørrmørtel, stormuring, dekorpuss, baderom, støping, gulvstøping. Underlag av lettklinker (Leca) må minimum slemmes. En standard upusset Lecapipe har utvendige. Pipehjørner rundt en pipe ved å fylle ut de. Produktet er spesielt velegnet til underlag av Leca, puss, betong og tidligere. Hvit Slemming brukes til slemming av pipe, Leca, tegl og betong.

Ved slemming bruker du en gresskost eller en murkost.