Søknadsplikt våtrom

Det betyr at du ikke trenger å søke kommunen om å få pusse opp badet eller gjøre. Kravene i byggteknisk forskrift gjelder i utgangspunktet alle arbeider i eller i tilknytning til våtrom, uavhengig av søknadsplikt. Fra nyttår ble det slutt på søknadstvang ved oppussing av bad, men de betyr ikke at det er fritt fram for «gjør-del-selv-rørleggere».

Søknadsplikt våtrom

Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og krever at du skal bruke fagfolk for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige orienterer om hvilke arbeider som er. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige. Dette innebar blant annet søknadsplikt for de fleste inngrep i våtrommet, og for nybygg.

Søknadsplikt våtrom

Ting som før hadde vært greit å gjøre selv, for eksempel.

Det er gjort unntak fra søknadsplikt for våtrom innenfor en bruksenhet eller branncelle. Dette innebærer unntak så lenge brannskiller ikke brytes. Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig etter Pbl§20-1,a. Når byggearbeidene i våtrom ikke er søknadspliktig, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftkravene. Søknadsplikt våtrom, opphevet fra 01. Vi skal utvide ett bad, opprette ett nyt bad og forminske ett vaskerom. Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom.

Altså rom hvor vegger og gulv blir utsatt for vannsøl.

Søknadsplikt våtrom

Det kan være forvirrende å vite hvilke regler man skal forholde seg til i forbindelse med oppussing av våtrom. Etter mange år med store utgifter for samfunnet knyttet til dårlig kvalitet på våtromsarbeid kom det i Juli 2010 en skjerping på krav til søknad og. Endringer i søknadsplikten for våtrom fra 1. Endringer i søknadsplikt for våtrom. Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, og krever bruk av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Arbeider hvor det er krav om søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak vil være: Totalrehabilitering av våtrom.

Rehabiliteringen omfatter full nedstripping til. For nye bygninger er det ingen endring, det er fortsatt søknadsplikt for våtrom på lik linje som resten av nybyggprosjektet, foruten. TEK10) trådte i kraft, ble blant annet arbeid på våtrom søknadspliktig. Både etablering og rehabilitering av våtrom ble søknadspliktige, med krav om ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Fagsjef hos Fagrådet for våtrom, Cato Karlsen, presiserer at søknadsplikten også gjelder dersom det gjøres vesentlige endringer på. Søknadspliktig våtrom i bolig skal kontrolleres.

Unntak fra søknad for installering, endring og. Når byggearbeidene i våtrom ikke er søknadspliktig, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Der har vært mange meninger og debatter hvorledes man skal lage fukt- og vannskadesikre våtrom. Gå til Unntatt fra søknad – Våtrom er unntatt fra søknad ved: ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet; bygging av nytt våtrom i.