Søknad om ferdigattest veiledning

Søknad om ferdigattest fylles ut på blankett 5167 og oversendes kommunen sammen med nødvendig dokumentasjon. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (elektronisk skjema). Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig.

Søknad om ferdigattest veiledning

Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven §. Søknadspliktige tiltak kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, med tre unntak. Søknad på tiltak uten krav om ansvarsrett etter PBL §20-4 – veiledning. Husk å søke om ferdigattest når tiltaket er ferdig.

Søknad om ferdigattest veiledning

Fra veiledning til SAK10 § 6-8: Hovedregelen er at lokal. Når tiltaket er ferdig skal ansvarlig søker søke om ferdigattest på eget skjema.

Når arbeidet er ferdig må du sende inn søknad om ferdigattest før. Noen som har fylt ut forenklet byggesøknad? Søknad om ferdigattest (Byggblankett 5167). Komplett søknad om riving av mindre tiltak etter pbl § 20-2 må inneholde. Søknadsplikt Veiledning til forskrift om byggesak: Kapittel 5. Ferdigattest Når tiltaket er ferdigstilt, sendes en søknad om ferdigattest til kommunen. Legg merke til at arbeider som er unntatt fra søknad må være i samsvar med.

Søknad om ferdigattest veiledning

Trenger du veiledning om søknadsprosessen, anbefaler vi deg å kontakte en av. Ved søknad om ferdigattest skal diverse forhold bekreftes eller dokumenteres. Vedlagt følger link til veiledning om kommuners saksbehandling av. Tiltakshaver eller ansvarlig foretak skal sende inn en søknad om ferdigattest, som er en. Før du skal søke om dine byggearbeider kan det være nyttig å ha en forhåndskonferanse eller møte. Hvis du har søkt om byggearbeidene selv skal du sende inn skjema for å søke om ferdigattest. Avtalen må senest foreligge ved søknad om ferdigattest.

Nyheter og kunngjøringer – Ferdigattest ikon. ByggSøk ved utarbeidelse av byggesøknader vil man underveis få veiledning for utfylling av søknad. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. Ved søknad om ferdigattest skal gjennomføringsplanen vise at. Saksgang i saker som krever søknad og tillatelse. Noen kommuner krever «som bygd» data før de gir ferdigattest.

Enkel veiledning til utfylling av søknad for mindre tiltak:. På siden Kontroller og send inn får du en samlet. I denne veileder er det vist link til nærmere forklaring i lov eller forskrift. Ferdigattest, større saker: Søknad om ferdigattest (Blankett 5167).