Søke bruksendring kjeller

Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Loft, kjeller og trappegang som er del av et fellesareal vil falle utenfor. Forutsetninger for å søke selv om bruksendring:.

Søke bruksendring kjeller

Jeg har nettopp kjøpt en enebolig hvor jeg ønsker å søke om bruksendring av kjelleren til varig opphold. Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad. Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten. Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig.

Søke bruksendring kjeller

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett. Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Utleie, boenheter og søknadsplikt – særlig om utleie av bolig i kjeller. Om det er nødvendig å søke om bruksendring beror på om arealet som skal innredes er. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til. En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe.

Du kan sende inn søknad på egen hånd hvis: Endringen er fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel ta i bruk kjeller eller loft til beboelse der brannsikkerhet er. Det søkes om bruksendring til egen leilighet i underetasjen i eksisterende bolighus. Før du foretar en bruksendring av kjellerrommet til oppholdsrom, må du søke kommunen. De nye byggereglene gjør det enklere og billigere å søke om å få godkjent bruksendring på bod, loft eller i kjeller. Bruksendring av lofts- og kjellerareal til boligareal. Erfaringsvis vil en godt begrunnet søknad om fravik ha gode muligheter for å få.

Fra nyttår blir det enklere å bygge om og tilpasse bod, loft og kjeller som. Kravene som stilles til søknad om bruksendring fra tilleggsdel til. Det var vanlig å bygge kjellere med full takhøyde, men at det ikke var vanlig å søke om bruksendring. Men det jeg lurer da på er at når disse. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller uten at denne regnes med i BRA. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f. Det benyttes Søknad om tillatelse til tiltak (Blankett 5174).

Boenhet kan ikke ha rom for varig opphold i kjeller. Bruksendring av bolig, endring fra tomannsbolig til enebolig: Tiltakshaver som eier begge boenheter, vanligvis. Kjøperne oppdaget at selger aldri hadde søkt bruksendring for kjelleren. Selve søknadsprosessen, utgifter til ansvarlig søker, gebyrer, etc, kom alene på nær.