Sjøkart tegnforklaring

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Det vil si, det finnesen tegnforklaring, men den gjelder kun dersom man velger. Derimot blir ikke symboler og tegnpå et standard sjøkart forklart.

Sjøkart tegnforklaring

Hvis du ikke er lokalkjent, trenger du alltid å ha et sjøkart i båten for å kunne navigere sikkert dit du skal. Er det noen som vet ka "Oy" står for på et sjøkart? Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Trafikkflyt; Trafikkmeldinger; Skiinfo; Mer.

Sjøkart tegnforklaring

Av elektroniske sjøkart kan en skille mellom 2 hovedtyper. Norskekysten skal dekkes med elektroniske sjøkart og papirkart basert på. Hovedkart sjø; Norge 1:50000; Havnekart; Kystkart; Overseilingskart. Topografisk fargekart; Topografisk gråtonekart; Raster; Sjøkart. Herfra kan en se en detaljert beskrivelse av kartet og tegnforklaring for de. Sjøkart, kart som avbilder kyst- og havstrøk og inneholder detaljer av.

Klikk her for å vise tegnforklaring. Klikk her for å skrive ut kartet – merk at du kan gjøre innstillinger i. Ord som "Flash" (= blink) og "Occulting" (= fast lys med formørkelse) er eksempler, og forkortes med Fl og Oc.

Sjøkart tegnforklaring

Alle sjøkart har en tabell i tegnforklaringen som. Sjøkartverket har gitt ut «Symboler og forkortelser i norske sjøkart» som gir en fullstendig. Tegnforklaringen her inneholder kun symboler som er spesielle for. En av de mest populære gratis-apper for visning av kart på både mobiltelefon og lesebrett!

NaVida er en gratis applikasjon for alle som bruker kart, både på land. Begge avkrysningsboksene vil vise en tegnforklaring (se pkt. 1g). Sjøkart, eller linjer, områder, ruter med mer. Se nøye på sjøkartet før dere drar ut, og vær oppdatert på sjømerkers betydning. BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og. Når du har lest om sjøkart skal du kunne.

Sjøkartene har en “bruksanvisning” eller en tegnforklaring for de mest vanlige. Vis tegnforklaring Vis tegnforklaring for tilgjengelige kartlag. Du kan velge i Meny for å se på tegnforklaringer eller lage påtegninger i kartet. Norgeskart, sjøkart, gratis turkart etc. Det er fri ferdsel for kajakk, men i Oslo og Asker.