Sjekk eu kontroll vegvesen

Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Norges rundt 1,3 millioner bileiere vil ikke lenger motta eget varselbrev om når bilen skal til EU-kontroll. Bilførere kan selv sjekke når kjøretøyet. Bevaringsverdige kjøretøy som er 30 år eller eldre, skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for EU-kontroll. EU-kontrollintervallen for bobiler, personbiler og bevaringsverdige kjøretøy endret. Lurer du på når ditt kjøretøy skal til EU-kontroll?

Sjekk vognkortet ditt for å finne ut når det er EU-kontroll frist!

Sjekk eu kontroll vegvesen

Er feilene større, vil kontrollinstansen ikke godkjenne kjøretøyet, og varsler Statens vegvesen om. Her får du svar på ofte stilte spørsmål om EU-kontroll. Hvis bilen ikke er forevist og godkjent innen fristen, vil Statens vegvesen sende purring med ny frist ut. GLEMMER EU-KONTROLLEN: En halv million nordmenn glemmer EU-kontrollen hvert år, og får purrebrev fra Statens vegvesen. Godkjennt på eu og så kan du sjekke etter feil på ditt faste verksted og det er så mye.

Et krav om sjekk for flere mangler i bilen gjør at det vil bli vanskeligere å få. Ved en stikkprøve sjekker Statens vegvesen både om det er feil på bilen som. Mens dagens EU-kontroll går gjennom 85 ulike punkter, vil den nye. For biler med tyngre enn 3500kg totalvekt kreves årlig sjekk fra og med to år etter.

Sjekk eu kontroll vegvesen

Kontrollen utføres av bilverksteder som Statens vegvesen har godkjent for å. PKK-kontroll eller som EU-kontroll, men EU-kontroll er. SJEKKER NØYE: Ved en EU-kontroll sjekkes hele bilen for feil. Du kan også sjekke kontrollfristen på nettet. Hvis kontrollen ikke utføres i henhold til fristen, vil du få en purring fra Statens Vegvesen.

Rekker du ikke fristen for EU-kontroll mottar du et varsel om dette fra Staten vegvesen. Kontrollfristen forlenges med to måneder. For å kunne søke om en utsettelse av EU-kontrollen, krever Forskrift om. Statens Vegvesen påpeker at både behovet for en utsettelse. Vi har implementert Statens vegvesen sin EU-kontrollfrist tjeneste inn i sidene våre, så nå kan du raskt og enkelt sjekke EU-kontrollfristen på. Bilens kilometerstand ved hver enkelt EU kontroll er nå tilgjengelig på vegvesen.

Informasjonen finner du på vegvesen. Tidspunktet for neste EU-kontroll kan du sjekke via linken nedenfor:. EU-kontroll) foretas hos kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen. Vegvesenets scanner som registrerer alle skiltene på bilene som. Han oppfordrer nå bileiere generelt om å sjekke at de har gyldig forsikring, før de drar ut på bilferie. Norge har ingen forpliktelse til å utføre “EU-kontroll” på utenlandske kjøretøy som.

På Statens Vegvesens side kan du sjekke når bilen din skal inn til kontroll.