Shingeltak lekkasje

FRYKT FOR LEKKASJE: Det er god grunn til å nevne at mosevekst er et problem på alle tak, men at shingel, og spesielt gammel pappshingel. På belegg (papp), shingel og bestrødde stålplater må du være langt mer. Men når en skade eller lekkasje først oppstår, er det viktig at utbedringer skjer.

Shingeltak lekkasje

Ny shingel kan kun legges på gammel shingel med samme byggehøyde som den nye. Gammel takshingel under 19 grader skal alltid fjernes. Hvis du har et tak med Shingel (asfalt-papp) som du enten har lagt for. Hei Jeg har fått lekkasje gjennom takshingelen på hytte.

Shingeltak lekkasje

Riktig nok må det skiftes helt etterhvert etter bare ca 12år.

Altså jeg har et hus fra 84 med pappshingel på tak, det er lagt over ny shingel i 2003 grunnet lekkasje rundt pipe. Kunden hadde fått en vannlekkasje på loftet og ned i himlingen på kjøkkenet sitt. Kunden hadde selv lagt på ny shingel på størstedelen av taket. Ellers er takpapp mye enklere å legge enn shingel. Nedover har man vel også litt lekkasjer nedover siden det er et gammelt tak og siden. Icopal asfalt takbelegg og shingel er produsert for å tåle vårt klima. Asfalten, stammen og overflaten av naturlig skifer er valgt for å gi produktene den nødvendige.

Mosegroing er et problem på alle tak, men shingel, og spesielt gammel pappshingel, er mer utsatt for lekkasje på grunn av dette problemet.

Shingeltak lekkasje

Mindre lekkasje i shingeltak, 16° helling. Antagelig forårsaket av sår i shingelen etter en gammel feierstige. Derimot vil et dårlig tak kunne gi usynlige lekkasjer som gir råte. Takpapp eller shingel har som regel kortere levetid enn takstein. Skader i shingeltak kan være vanskelig å reparere på en god måte. Selv en liten lekkasje vil gi råteskader etter hvert.

Enebolig med lekkasje fra shingeltak (drypper ned på råloft). Ny shingel ble lagt for anslagsvis 7-8 år siden. Har saltak med shingel og tegl-forblendet pipe og har nå en lekkasje fra taket som jeg er rimelig overbevist kommer fra pipegjennomføringen. Problemet er ofte at det kan ta lang tid før lekkasjen oppdages, og vi anbefaler. Spontaket kan legges rett på eldre papp- og shingeltak, eller på takstol med et. Tettebånd til å reparere lekkasjer på alle underlag.

Dersom det oppstår lekkasje må du i verste fall demontere takplater for å få tettet lekkasjen. Det vil ALLTID legge seg fukt på undertaket og.