Selge hytte til barn

For å unngå krangel, kan et av barna overta hytta alene. Sjekk bare at dere kan selge skattefritt – da må dere ha eid og brukt hytta i minst fem. Vær klar over at overføring av hus og hytte ofte setter følelser i sving.

Selge hytte til barn

Skal du gi bort eller selge til dine barn? Jeg ønsker å overføre bolig eller hytte til barna mine mens jeg lever. Hvis du skal overføre eiendom som du selv ikke har rett til å selge med skattefri gevinst.

Et foreldrepar med tre barn kan for eksempel velge å gi hytta til et av barna, eller selge den rimelig til et av barna med bruksrett for seg selv livet.

Selge hytte til barn

Hvis det er to barn, skal dette deles likt mellom disse og den ideelle. Min far kan jo i utgangspunktet selge hytta til hvem han vil til hvilke pris. Kan jeg overføre hytta til barna, men beholde bruksretten? Ikke hopp på det første og «beste» tilbudet når du skal selge bolig! Før du møter "hytteveggen" er det på tide å tenke på å overføre hytta til neste generasjon.

På bakgrunn av dette råder Hveem å alternativt vurdere å selge hytta til barna med full bruksrett for selgeren, med foreldrefinansiering av. Tidligere var det vanlig å overdra hytta til barna relativt tidlig. Men Oslo tingrett slo fast at Anne-Mari hadde lov til å selge hytta til sønnen. Faren stilte spørsmålet: Hva ville barna gjøre med hytta?

Selge hytte til barn

Skal barna eie hytta sammen, eller bør den overføres til den som har vist størst interesse for å bruke og vedlikeholde hytta? Så jeg lurer på, hadde det vært lurt å hinte om at vi burde selge denne hytta. En som sitter i uskiftet bo kan selge fast eiendom til hvem som helst – også til ett av tre barn – betinget av at eiendommen selges til markedspris. De tre barna inngår automatisk i et sameie av hytta hvis ikke noe annet.

Han innser at han kunne finansiert studiene ved å selge hytta, og har. Mange foreldre ønsker å overføre hytta til barna sine. Ikke gjør det, oppfordrer juridisk rådgiver i Norges Hytteforbund. Strenge regler sikrer hyttefreden på hytta på Vesterøy på Hvaler. I en familie hvor mannen har fått ny kone og barn, har han kanskje tenkt at det er. Som en siste utvei kan det i enkelte tilfeller være bedre å selge fremfor å. Da settes inngangsverdien til salgsverdien av boligen eller hytta ved gaven. Hvis flere barn arver en utleieleilighet som foreldrene har kjøpt for en lav sum.

Hvis en av arvingene overtar en gjenstad og ikke kan selge denne. Når hus og hytter skifter eier tinglyser man et skjøte. Har du barn, er dette dine nærmeste arvinger, i tillegg til ektefelle eller.