Sekvensiell aksess

Hva er forskjellen ved tilfeldig aksess i forhold til sekvensiell aksess. Sekundærminne, permantent minne persistent minne. VHS og kasetter er eksempler paa sekvensiell.

Sekvensiell aksess

Hver byte (enhet) i minnet får tildelt sin egen unike adresse, som regel sekvensielt, begynnende fra 0. Maskinvare bruker ofte absolutt adressering av minnet. En klar ulempe med magnetbånd er at de er et sekvensielle. Hvis datamaskinen for eksempel befinner seg i begynnelsen av båndet og skal ha. Enhver fil som skal kunne leses helhetlig fra begynnelse til slutt krever sekvensiell aksess.

Eksekverbare filer vil bli aksessert sekvensielt, likeledes filer. Som navnet tilsier har den tilfeldig aksess, i tillegg lagrer det ikke. Sekvensiell, selv om filer ikke alltid lagres i en fornuftig rekkefølge. Sekvensielle skriveoperasjoner er raskere enn tilfeldige seg for noen typer SSD-disker , så tilfeldig skriver krever komplekse space management. Dette i motsetning til sekvensielt minne, som kun kan leses fra begynnelse til slutt, eller motsatt, eller forskjellige typer blokkminner, som blant. Sekvensiell og tilfeldig skriving og lesing.

Forskjell mellom sekvensiell og tilfeldig aksess av disk. Hvis disse er lagret på på et sekvensielt lagringsmedium, for eksempel en harddisk, kan dette ta lang tid, spesielt hvis de er lagret forskjellige.

Sekvensiell aksess

Det motsatte er tilfelle med datamaskiner: mye random aksess, mye. Flash-minne er optimert for sekvensiell skriving, og kan bokstavelig talt. HDD hvor random read er ca like kostbart som random write og begge er ca 100 ganger mer kostbart enn sekvensiell aksess. Figur 1: Fil med sekvensiell aksess.

Det er mange ting man kan gjøre med filer. De kan opprettes (create), skrives til. ISAM (Indeks sekvensiell aksess metode). Heap filer er velegnet for innsetting av et stort antall poster til filen. Trenger periodevis reorganisering for å. Skrive primitive datatyper til tekstfil: PrintWriter; Serialisering av objekter; Oppdatering av data i sekvensielle filer; Random-aksess-filer; Mer om File -klassen. Hva er den viktigste forskjellen på RAM og ROM?

Hva er fordelen med tilfeldig aksess sammenliknet med sekvensiell aksess? Sekvensiell søk leter gjennom alle elementene i mengden, én for én. Også her er be hovene for hurtig «adgang» eller «aksess» forskjellige. Magnetisk tape har ikke tilfeldig aksess, men sekvensiell aksess, så det går kjeeempetreigt. Men veldig mye data kan lagres på magnetisk tape. Tillater enkelt lineær og sekvensiell aksess. Direkte aksess er lite effektivt (må starte i filens begynnelse og følge pekerne) Pekerne. Innenfor informatikken er et B-tre en form for selvbalanserende tredatastruktur, som sorterer data og tillater søking, sekvensiell aksess, innsettelse og sletting i en.

All aksess medfører sekvensielt søk. Eksempel: Tape Direct access: Adresse gir generelt område der data ligger lagret. Heap-filer, sekvensielle filer, hashing. Vi kan gjøre mange operasjoner i minnet for hver aksess av ytre lager.