Samsvarserklæring elektriker

En samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav. Men fordi hun ikke fikk med en samsvarserklæring fra selger, er det hun som sitter igjen med alt. Pass på at du har garantibrev fra elektriker.

Samsvarserklæring elektriker

For at en el-installasjon eller -reparasjon skal være lovlig må elektrikeren levere en samsvarserklæring, samt eventuell annen dokumentasjon. Visste du at du må få samsvarserklæring fra elektriker når du får utført elektrisk arbeid på boligen din? Dette er det ikke mange som vet, og i. Samsvarserklæring er et av husets verdipapirer og er en garanti på godt utført. Dersom du får installert en ny elektrisk installasjon i dag, skal. Elektroentreprenøren skal ved sluttføring av anlegget utføre sluttkontroll, teknisk dokumentasjon og utstede en samsvarserklæring.

Samsvarserklæring (erklærer at installasjonen er utført i samsvar med gjeldende forskrifter); Rapport fra risikovurdering; Rapport fra sluttkontroll. Har du fått utført elektrisk arbeid på boligen etter 1999 plikter du å ha samsvarserklæring for disse arbeidene. Samsvarserklæringen viser hvilke arbeider som er gjort, og hvem som har utført arbeidet. Dette er viktig for å dokumentere at arbeidet er utført av elektriker og. Varsel om kontroll av elektrisk anlegg.

Samsvarserklæring elektriker

Elektriker ville selvsagt ikke skrive samsvarserklæring på noe huseier selv hadde gjort.

Om du har fått utført elektriske arbeid har du krav på ei samsvarserklæring frå verksemda som. Husk at du er pliktig til å ha samsvarserklæring fra elektriker, dersom du har oppgradert det elektriske anlegget. Krav til samsvarserklæring for elektrisk utstyr. Dagens el-forskrifter, som ble innført i 1999, sier at det skal foreligge en samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Alt som er gjort med det elektriske. Det er godt mulig at samsvarserklæringen har betydning for tilstandsgrad. Det jeg mente er at elektriker skal levere samsvarserklæring uansett. Elektrikeren skal etter alle jobber skrive ut en samsvarserklæring der det er beskrevet.

Han spurte om jeg hadde samsvarserklæring, og jeg sa som sant var at det hadde jeg. Snakka med elektriker igjen, og han anbefalte å sette av minst 50. Hvis du har fått utført elektrisk arbeid på boligen etter 1999, plikter du å ha en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva. Samsvarserklæring, dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftenes krav. Kompisen vår som er elektriker gjorde dette for oss gratis mot at vi kjøpte. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har med hjemmel i autorisasjonsforskriften § 8 utarbeidet forslag til samsvarserklæring i. Samsvarserklæring: Har du elektriker hjemme hos deg, skal du få en samsvarserklæring når han er ferdig. Mange boligeiere fristes av å bruke andre ufaglærte eller elektrikere som. I hht lovverket skal det lages dokumentasjon som samsvarserklæring som kun en.

Det skal utstedes ny samsvarserklæring før et nytt elektrisk anlegg tas i bruk eller dersom man har utført endringer på det elektriske anlegget. Elektrisk materiell er blitt hyllevare i stadig flere forretninger og nettbutikker. En samsvarserklæring på et elektrisk anlegg er et dokument som. Selgeren svarte også ja på om det forelå samsvarserklæring for elektrisk arbeid gjort etter 1999. Det tok likevel ikke lang tid før supersalget. De hadde fått et bedre tilbud fra en lokal elektriker.

Kan jeg skrive i samsvarserklæringen at garanti gjelder såfremt det ikke utføres endringer.