Rural definisjon

Lær mer om engelsk ord: rural, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. We are sorry, but we have no definition of phrase: rural yet. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker.

Rural definisjon

Of, relating to, or characteristic of the country. Of or relating to people who live in the country: rural households. Of or relating to farming; agricultural. Rural_areaBufretLignendeOversett denne sidenIn general, a rural area or countryside is a geographic area that is located outside towns and.

Rural definisjon

The current definition states that census rural is the population outside settlements with fewer than 1,000 inhabitants and a population density.

I 1960 vedtok de nordiske land å bruke en felles definisjon for byområder eller tettsteder. Statistikk over befolkning i urbane samfunn (tettsteder) versus rurale. Av eller knyttet til landet, til forskjell fra en by eller bygd; bor i landet;. Rural prosti (Ecclesiastical), staten, kontor eller bolig, til et landlig dekan. Definition of rural: Sparsely populated area outside of the limits of a city or town or a designated commercial, industrial, or residential center. Definisjoner av rurale bosetninger varierer mellom landene. I de fleste land, et offentlig kontor, for eksempel en statistikk eller Census Bureau.

Ulike definisjoner av bybegrepet gjør det i alminnelighet vanskelig å.

Rural definisjon

Kenya på figuren) opplever nå en svært rask overgang fra rural til urban bosetting. Her finner du 2 betydninger av ordet Bujumbura Rural. Du kan også legge til en definisjon av Bujumbura Rural selv. RURAL, Ansvarlig bruk av ressurser i jordbruket og på Land, RURAL står for Ansvarlig bruk av ressurser. Any departure from this definition should be explained in the census report as. This publication provides information on the global definition of health promotion and various actions that can help support and improve health outcomes.

Definition, pronunciation, examples & translations. Kun 18 av Norges 430 kommuner faller utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. For example, shampoo’s penetration in India is still low in rural areas as people there. Definition: Niche marketing is defined as channeling all marketing efforts. Ut frå Wirth sin definisjon av urbanitet blir forholdet. Begrepet ruralt defineres dessuten ulikt i ulike land og.

A study of how rural men negotiate and construct «rural masculinities». Meaning, pronunciation, example sentences, and more from Oxford Dictionaries. Et definert og avgrenset område Frankrike (kun rurale områder inngår), Norge. Tettstad – både rural og urban tradisjon. In England, the planning approach to sustainable rural bærekraftig turisme. Rural tourism is by definition located in regions with scattered settlements, which. Census 2011 with about 70 per cent living in the rural areas.

Media exposure is much lower in rural than in urban areas. Hablaa Engelsk-Norsk oversetteren gir deg betydningen av rural på Norsk. Oversettelse og definisjon av »rural», Engelsk-Norsk Ordbok.