Årsnes gjermundshamn 2016

Gjermundshamn ferjekai, 0520, 0640, 0720, 0820, 0850, 0920, 0950, 1030. Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Skjersholmane, (PDF). Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes, (PDF).

Årsnes gjermundshamn 2016

Ta ferje mellom Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes. Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes er et fergesamband på fylkesvei 48 over Hardangerfjorden. Forbrukertest av sambandet, utført av NRK Hordaland i 2016.

Årsnes gjermundshamn 2016

Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes er eit ferjesamband langs fylkesveg 48 over Hardangerfjorden i. Overfarten frå Gjermundshamn til Årsnes tar 20 minutt direkte og 40 minutt med anløp på Varaldsøy. Trass i at Folgefonntunnelen no er nedbetalt og ferjefrekvensen over Årsnes – Gjermundshamn er kring det doble av Jondal – Tørvikbygd. Sambandet Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes enda på 45. Gjermundshamn–V araldsøy–Løfallstrand. No er også Årsnes-Gjermundshamn stengt. Både rute 1 og rute 2 er innstilte i sambandet Årsnes-Varaldsøy-Gjermundshamn. Fitjar avløste Stallovarre som seiler for Hordaland i rute 2. Normalt trafikkeres Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes, et samband over Hardangerfjorden – med to store ferger.

Årsnes gjermundshamn 2016

I tillegg til bompengeinnkreving på Årsnes-Gjermundshamn, går fylkestinget.

For å finansiere ny fergekai på Årsnes i Kvinnherad velger Hordaland. See 6 photos and 1 tip from 65 visitors to Årsnes-Gjermundshamn. Photo taken at Årsnes-Gjermundshamn by Joakim G. Kvanndal – Utne – Kinsarvik; Tørvikbygd – Jondal; Gjermundshamn – Årsnes – Varaldsøy; Klokkarvik. You will find the Gjermundshavn – Varaldsøy – Årsnes ferry here:. Nov 16, 2016; Transportation from Stavanger to Lysefjord Nov 13, 2016. Bergen over fergestrekket Gjermundshamn-Årsnes. Då følgjer ein skilting til Husnes, som ligg om lag 45 minutt køyring frå Årsnes.

Fv 48 Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes: Rute 1 i trafikk igjen nå etter en innstilt rundtur, melder Norled. Jondal-Tørvikbygd og Gjermundshamn – Årsnes har stadig auke i trafikken, medan sambandet Kvanndal-Kinsarvik-Utne må sjå at nedgangen. Answer 1 of 3: You will find the Gjermundshavn – Varaldsøy – Årsnes ferry here:. Hardangerbrua på riksveg 13 og ved å ta ferja fra Årsnes til Gjermundshamn på fylkesveg 551. I dette vedlegget (kilden) kan du se alle takster for alle fergesoner i Hordaland. MF Vikingen i rute frå Årsnes til Gjermundshamn ein torsdag ettermiddag i april 2013.

MF Fitjar er avløysar for MF Hordaland som er på sitt. Gjermundshamn vil dermed auke ytterlegare, og sjølv med innkorta ferjesamband til Stord.