Rockwool torvtak

Tradisjonelle åstak med rundtømmer og torvtak kan løses på to måter, enten med lufting under torvtaket eller som kompakt torvtak. Prinsipiell oppbygging av kompakte isolerte torvtak. Løsningen for luftet skrått torvtak med isolasjon i mellom sperrene krever at man tenker igjennom hvordan luftingen skal løses. Torvtak tilfredsstiller ikke dette kravet. Løs torv er mer brennbart enn stukket grastorv. Torvtak tillates likevel når risikoen for smittebrann er liten, dvs.

Foto: Blink Hytta type Lindnes fjell.

Rockwool torvtak

Kompakte torvtak med ROCKTORV isolasjonsplate bygges opp med bærende taktro av. I kompakte torvtak benyttes ROCKTORV isolasjonsplate i tykkelse 150 mm eller mer, avhengig av ønsket U-verdi. Verdt å vite: For luftede tak legges først himling over takåsene og 0,2 mm plastfolie. Taksperrer av 48×198 mm legges med senteravstand 600 mm og isoleres. Her får du 11 gode grunner til å legge kompakt torvtak med ROCKTORV isolasjonsplate. Med ROCKTORV isolasjonsplate er det mulig å få til en fullgod løsning.

Torvtak er en takløsning med lange tradisjoner. Torvtak var fra gammelt av i prinsippet en kompaktløsning, men kan også kalles en. Torvtak som kompakttak Problemer med kondensert fukt i konstruksjonen eller snøinndrev i luftespalte vil unngås.

Rockwool torvtak

Den enkle utførelsen gir mange fordeler i. Rockwool har utviklet en spesiell isolasjon til dette bruk. Rockwool AS; Postboks 4215 Nydalen; 0401 Oslo; Norge; Tlf: 22 02 40 00. ROCKWOOL TORVTAKPLATE ROCKTORV 100X600X1200. SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rockwool Torvtak tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt.

Interessen for torvtak fikk et voldsomt oppsving for en del år siden og markedet har virkelig. Torkel Wæringsaasen hos AS ROCKWOOL. Hva koster det for kvadratmeteren med rockwool isolasjonsplater for torvtak? For telesikring i mark av grunne fundamenter, garasjer og gulv på grunn. Kan også brukes som underlag for torvtak. MARKPLATE 30X600X1200 ROCKWOOL, 5,76 M2 PR PK.

Brukes også som underlag for torvtak. Hva er best isolering i et torvtak, krysslufting eller varmtak?