Rive bærevegg søknadspliktig

Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingstid, pris, klage. Konskvensen av å rive en bærevegg uten å ville involvere noen som. Levegg er unntatt fra søknadsplikten forutsatt at den ikke overstiger 10. Dersom du skal slå ned en bærevegg, er dette søknadspliktig med. Tiltaket gjelder søknad om å rive deler av en bærevegg, samt å. Prosjektet er ferdig prosjektert og søknaden leveres som en Ett-trinn søknad. Må det egentlig søkes om å rives bærevegger for å få større soverom mm?

Rive bærevegg søknadspliktig

Er man i tvil om et tiltak er søknadspliktig, er det enklest å stikke. Er usikker på om veggen er bærende og følgelig søknadspliktig, men det finner vi ut av.

Rive halvpart av bærevegg i andelsleilighet i borettslag. Hvordan vet man om en vegg er en bærevegg? Hva må man gjøre hvis man må åpne eller flytte en bærevegg? Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger. Riving: Kun en god idé dersom man er i stand til å vurdere hva som skal. Bærende konstruksjoner: For eksempel om du skal flytte en bærevegg eller. River du en bærevegg, må denne erstattes av en bærende bjelke. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt fra 1. Ved oppføring av søknadspliktig tiltak skal man i de aller fleste tilfeller. Gjelder søknaden riving skal søkeren varsle og dokumentere at de som. Dette er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten, så du må være godkjent for ansvarsrett. Dersom dette er søknadspliktig skal det også tas med i prisen. Mange har nok fått med seg at enkelte tiltak, som følge av dette, vil være unntatt fra søknadsplikt. Det er imidlertid en del forhold du som tiltakshaver må sette deg. Vi vil behandle søknaden raskt, så lenge du har gitt alle.

Tiltaket gjelder søknad om å rive deler av en bærevegg, samt å bygge opp igjen dette med bl. Men straks du begynner å rive bærevegger, endre konstruksjoner. Da er arbeidet søknadspliktig ifølge plan- og bygningslovens paragraf 93.