Rettvinklet trekant vinkel

Tangens (tan) til en spiss vinkel (<A ) i rettvinklet trekant er forholdet mellom den motstående kateten (a) og den hosliggende kateten (b). Da en trekant har en vinkelsum på 180 grader, vil de to siste vinklene i en rettvinklet trekant ha summen 180 – 90 = 90 grader. Video: "Vinkler i en trekant"; Litt om trekanten; Spissvinklet trekant; Stumpvinklet trekant; Rettvinklet trekant; Hvordan gjenkjenne en trekant; Oppsummering.

Rettvinklet trekant vinkel

La oss tenke oss en rettvinklet trekant der den ene vinkelen er 30 og hosliggende katet er 5 enheter. Vi kan da bruke tangensfunksjonen til å finne lengden av. Regne ut vinkler i en rettvinklet trekant. Hvis man har en rettvinklet trekant med kateter på 0,8m og 1,0m (hyp. på 1,28m).

Rettvinklet trekant vinkel

Ukjent side i en ikke rettvinklet trekant. Finne lengde og grader av trekant22. BufretLignendeSkriv inn verdien av tre av de seks sidene og vinklene i trekanten og de andre verdiene vil. Jeg legger inn lengden på 3 av sidene, men får ikke opp vinkler. En trekant har tre sider og tre vinkler. I en rettvinklet trekant er det alltid en 90 graders vinkel – kalt en rett vinkel. Funksjonene tar en vinkel i en rettvinklet trekant og gir det tilhørende forholdet mellom to av sidene.

La oss se litt nærmere på en rettvinklet trekant. De trigonometriske funksjonene kan benyttes til å beregne vinkler og.

Rettvinklet trekant vinkel

For rettvinklede trekanter finnes det en del spesielle regler for forholdet. Pettersen brukte Pytagoras» setning for å lage seg en rett vinkel. En rettvinklet trekant består av to kateter og en hypotenus. Vi kaller det katetet som sammen med hypotenusen danner den aktuelle vinkelen i trekanten for. En likesidet trekant har bare 60 grader-vinkler. En likesidet trekant er en trekant med alle sidene like lange og alle vinklene er 60 grader.

Fagstoff: Trigonometri tangens,sinus og cosinus. Vi minner først om noen betegnelser på sidene i en rettvinklet trekant, dvs. Vi definerer nå funksjonene sinus, cosinus og tangens til en vinkel α i en. Med trigonometri ( regning) kan du finne alle vinkler og lengder i en rettvinklet trekant hvis du vet en side og en vinklel eller to sider. Sinus er definert til å være forholdet mellom motståede katet og hypotenusen. Det betyr at når du har en rettvinklet trekant, og velger deg en av vinklene som.

En rettvinklet trekant har en vinkel som er 90^o. Hypotenusen er den lengste siden i en trekant, alltid. Den er plassert motsatt av den rette vinkelen. Rettvinklet trekant med 30, 60 og 90 graders vinkler. Bevis at det minste katet er halvparten så stort som det største katetet. Bruk gliderne for å rotere trekanten.

Hvis du har en rettvinklet trekant , kan du bruke trigonometriske funksjoner som sinus, cosinus og tangens. Sinus lik motsatt delt på hypotenusen.