Retorisk analyse av tale

Har avsenderen en posisjon før han eller hun begynner å tale, for. Fordypingsoppgaven kan være en retorisk analyse av en tekst. Kongen eller statsministerens nyttårstale egner seg godt i en slik oppgave.

Retorisk analyse av tale

Når du skal skrive en retorisk analyse er det viktig å ta med de tre appelformene vi har: etos. I vår tale har vi tre forskjellige appellformer: etos, logos og patos. Eksempel på en retorisk analyse (tekst: Hverdagsforbildene av Hadia Tajik). Retorisk analyse av Hverdagsforbildene tale av Hadia Tajik.

Retorisk analyse av tale

De viktigste innslagene var likevel to taler som på hver sin måte fanget både stemningen og holdningen i. Retorisk analyse av kong Haralds tale 1. I 2016 er et jubileumsår for kongeparet vårt.

Det er 25 år siden kong Harald og dronning Sonja overtok tronen etter. I denne oppgaven analyseres de tre første talene som Jens Stoltenberg holdt etter terrortragedien 22. Det faglige temaet for oppgaven er retorikk som. Skjema for retorisk analyse av tekster. Introdusere forfatter, utgiversted og utgiver år. Malala Yousufzai i FNs hovedforsamling.

Retorisk analyse av tale

Det var hennes 16 års dag, og dagen fikk navnet «Malala-dagen».

Retorisk analyse av Statsminister Jens Stoltenbergs tale på Rådshusplassen i Oslo den 25. Når du skal analysere en tale er det en god idé å bruke en mal for retorisk analyse. Retorikk betyr kort sagt læren om å uttrykke seg godt og hensiktsmessig i tale. Bla gjennom eksempler på retorisk analyse i norsk. Dessuten har Studienett laget en retorisk analyse oppskrift, hvor vi steg for steg. Vi kommer både inn på analysen av talens innhold: elementene i en retorisk analyse; appellformene og hvordan de brukes i taler.

Retorisk analyse av kongens tale "kjære alle sammen" som han holdt etter tragiedien på utøya 22 Juli. Oppgaven analyserer talen som kongen holdt under den. Februar i 2008 i Illinois, og talen til Obama kom fra Youtube. Jeg har i dag sett og lest statsministerens nyttårs tale. Dette er en tale som omhandler tilbakeblikk fra 2011, og hva som er viktig å ta med seg. Blogginnlegg 17: Retorisk analyse av tale (Hadia Tajik). Hadia Tajik holdt denne talen ved markeringen av 70-årsdagen for deportasjonen av. Retorisk analyse av Malalas tale til FN KAIROS INVENTIO DISPOSITO ELOCUTO APTUM ACTIO TAKK FOR OSS 🙂 KILDER AV: Tina og.

Opgave: Gjør en retorisk analyse av en historisk norsk tale. Retorisk analyse av Hadia Tajik tale. Under markeringen av 70-årsdagen til deportasjonen av.