Restaurering av fasaden av bygningen

Artilleribygningen ved Erkebispegården Vedtaksfreda bygning etter lov om kulturminner. Restaurering av tak, konstruksjon og fasader på størhuset. Restaurering av mosaikkene på fasaden.

Restaurering av fasaden av bygningen

Emne: Restaurering av mosaikkene på fasaden. Dette gjør bygningen unik i byens trehusbebyggelse. Restaurere og tilbakeføre fasader, leverer vinduer og dører i gammel stil.

Ved restaurering av bygninger er det ofte bare en del av bygningen som restaureres, for eksempel et rom eller fasaden.

Restaurering av fasaden av bygningen

Gode fotografier av bygningen som skal restaureres, d. Det skal ellers legges ved bilder som viser. Restaurering og vedlikehold av eksisterende bygninger er ønskelig og i tråd med. Tilbakeføring av fasader til opprinnelige fasader er ikke søknadspliktig etter. Riksantikvaren forvalter støtteordninger til vedlikehold og restaurering av gamle bygninger som er fredet eller vernet, og deler ut penger via. Området og bygningen er fredet og intensjonen er at området skal fremstå som det en gang. Puss utvendig fasade – rabbitcpuss med kalk fra Frantzefoss Bruk. Fra den første byggeperioden i på 1600- og.

Kulturdepartementet gjennomført en total restaurering av.

Restaurering av fasaden av bygningen

Sentrumsplan for Kongsvinger – antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger 2006. Autentisitet: Huset har vært relativt hardhendt restaurert, og brukstilpasset nye funksjoner. Herunder også fredete bygninger i samarbeid med Riksantikvaren. Behold uansett ett eller to gamle vinduer med listverk på den fasaden som ikke er så utsatt. Mindre fasadeendringer som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade slik den opprinnelig var. Europas viktigste messe for konservering, restaurering og bygningsrenovering.

Statsråd Niels Aall fikk satt opp den praktfulle empirebygningen for gode. Fasaden restaureres og bygningen ombygges innvendig til kontorer. Stallen eies av Thorvaldsen & Grude eiendom. Arbeidet pågår i samsvar med Byantikvaren. Dersom en bygning faller inn under definisjonen av et kulturminne, kan. Andre tiltak kan være brannsikringstiltak, istandsetting og restaurering og. Hvis det heter at fasaden er vernet, vil det innebære et forbud mot enhver. Etter en omfattende restaurering er det betraktet som svært likt den opprinnelige historiske bygningen, fasaden av bygningen er ombygd og tjener nå som et.

Den gamle hovudbygningen brann ned til grunnen den 20. I 2009 vart det utført ei oppussing av fasaden på hovudbygningen.