Reguleringsplan oslo

Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo. Reguleringsplaner og kart over Oslo. Hva gjelder for eiendommen, planinnsyn, reguleringsplan, kart, heftelser. Plan, bygg og eiendomBufretLignendeHva gjelder for eiendommen, planinnsyn, reguleringsplan, kart, heftelser. Gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten (PDF). Hvordan en detaljregulering blir laget, når kan du påvirke planprosessen. Visste du for eksempel at Oslo har 7200 reguleringsplaner, den eldste helt fra.

Reguleringsplan oslo

Nå kan du som Oslo-borger lese reguleringskart med bestemmelser på nett i planinnsyn.

Spesielt folk… plan-og-bygningsetaten. Den første ”Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by”. Planen erstattet ”Midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslo ytre. Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 – Kortversjon. Etter nesten fire måneders venting kom svaret. Den felles reguleringsplanen for 29. Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark med visse endringer som bl.

Tjenesten viser regulering iht byggesaker standarden.

Reguleringsplan oslo

Hele 472 reguleringsplaner i Oslo indre by foreslås opphevet helt eller delvis. Mest omfattende reguleringsplan som foreslås opphevet er S-2255 Soneplanen. Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Ammerudveien 19-25. Departementet mener økt utnyttelse av tomta er i tråd med. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen.

Oslo kommune – reguleringsplan for Sørbråten – stadfestelse etter markaloven. Reguleringsplanen ligger i sin helhet i Marka og består av en. Jernbaneverket har oversendt forslag til reguleringsplan for Follobanen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Gå til Arbeidet med ny reguleringsplan – Oslo torg er et trafikkert veikryss med. Går man inn på Oslo kommunes nettsider for kart over reguleringsplaner, kan vi lese følgende under overskriften “Vilkår”: “Rettighetshaver til. Utover mye offentlig debatt rundt videreutviklingen av Oslo, var det kommet.

Eksempel på reguleringsplan som delvis oppheves. Saken gjelder: Endret reguleringsplan for boligområde 4 og 5, samt forslag til bebyggelsesplan for deler. Kollega Gro Sandkjær Hanssen mener at samtlige punkter i Oslo kommunes reguleringsplan for Hauskvartalet er juridisk bindende. Lokallag for bymiljøet, grøntområder og klimasaker. Utalelse om reguleringsplan for Uelandsgate 85, Oslo. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og. Oslo kommune – Forslag til reguleringsplan for del av terminalområdet på. Alnabru (samlasterterminalene) og åpning av Alna i grøntstruktur –. Planbeskrivelse Detaljplan-reguleringsplan – Endring av kommunedelplan Søndre Nordstrand, Oslo, Desember 2015.

Kommende uke vil Ap, MDG og SV trolig sørge for at bystyret i Oslo fremmer innsigelse mot Bærums reguleringsplan for ny E18 på strekningen. Komiteens mindretall, medlemmet fra RV vil minne om at RV er for å opprettholde og modernisere havnevirksomhet i Oslo.