Regler for tilbygg 2015

LES OGSÅ: Frykter nabokrangler med nye byggeregler. Hele huset til naboen står jo varierende fra 1 meter til 2,5 meter fra tomtegrensen min ( vår). Dels kan det være vanskelig å få ønskene og det gamle huset til å møtes, rent. Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at dersom tilbygg + garasje. Reglene for mindre tilbygg er endret fra og med 1. Eksempel på påbygg er takark, takopplett, takterrasse, karnapp, bygging av ekstra etasje, osv. Det er ikke avgjort når de nye reglene begynner å gjelde, men i løpet av.

Trikset som kan begrense vannskader i huset. Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for. Tilbygg er normalt en utvidelse av bygningens grunnflate og medfører da økning i byggets bruksareal, BRA. Takoverbygg og terrasse betraktes også som tilbygg. Man kan også bygge tilbygg på maks 15 m², for eksempel balkong.

Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at dersom tilbygg. Garasje, tilbygg og andre mindre tiltak. Veileder for tiltak du skal kunne bygge uten å søke i henhold til plan- og bygningslovens regler gjeldende fra 01. Tilbygg (veranda, terrasse, overbygd inngangsparti, ved- og sykkelbod) inntil 15 m2 (BYA eller BRA). Deretter fastlegges nye regler, sier Siri Løvstad i Direktoratet for byggkvalitet. Blant de andre forslagene til forenklinger er at tilbygg på inntil 15. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved-. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold.

Når de nye reglene for byggesak trer i kraft, kan du som skal bygge blant. HUSK: Når du har satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Innenfor grensen: Kjell Ivar Moland forklarer de nye reglene og måler. Du vil også kunne bygge en vedbod eller et annet tilbygg inntil huset.

Oppføring av tilbygg er i dag underlag krav om byggesøknad og tillatelse fra. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Et tilbygg vil, i motsetning til et påbygg, føre til en utvidelse av det bebygde arealet (BYA).