Regler for å sette opp mur

Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om.

Regler for å sette opp mur

Du trenger ikke søke om å sette opp. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Eller er regler regler, uansett om naboen ikke bryr seg? Du kan endre terrenget og sette opp støttemur nærmere grensa etter søknad med.

Spesielt er det viktig å gi muren en begynnelse og avslutning som faller. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Den som vil sette i gang et tiltak har ansvaret for at det er i samsvar med bestemmelser gitt i, eller i medhold av. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen. Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt. Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter. Skal du sette opp mur ut mot offentlig vei kan du gjøre dette uten å søke forutsatt.

Brudd på reglene kan føre til utestengelse. Sannsynligvis ble den bygget før reglene ble innskjerpet, eller så har de. Og det er også mange murer det ikke er søkt om å sette opp, sier. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Vi ble enige med naboen om Ã¥ sette opp en forstøtningsmur mot hans tomtegrense nÃ¥r vi fylte opp og.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder. Ved oppsetting av forstøtningsmur er det 3 ulike kategorier som er. Noen mindre forstøtningsmurer kan du sette opp selv uten søknad, noen kan du som tiltakshaver. Noen kommuner har retningslinjer for dette. Skal du sette opp gjerde, innhegning, støyskjerm, støttemur eller levegg på eiendommen kan dette være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Byggeprosjekter som er fritatt fra reglene om byggetillatelse.

Hovedregelen er klar; alle som skal sette i gang med bygging må på forhånd sende inn søknad og få. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Saken vil da bli fulgt opp som en ulovlig byggesak etter plan- og bygningslovens kap. Det er ikke uvanlig å oppleve at naboen fyller opp terrenget på sin eiendom. Hvis det er snakk om å tillate mur i nabogrense, bør det avklares hvem. Oppå muren skal jeg sette opp et gjerde. Slik jeg leser reglene må jeg søke om tiltaket da det er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

Finnes det noen mulighet for å fylle opp plenen med sand eller jord. Generelt sier reglene at du uten søknad står fritt til å endre terrenget 1,5. Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. Hvilke regler må jeg forholde meg til hvis jeg vil sette opp en støttemur? Byggesaksforskriftens paragraf 4-1 c) punkt 5 sier at følgende er unntatt.