Regler for rømningsvei kjeller

Inger Helene Egeland har nettopp kjøpt seg en stor enebolig på Stokka. Eurostigen utfellbare brannstiger monteres som en list langs veggen. Rømningsveiene må også være i orden.

Regler for rømningsvei kjeller

Branntau og brannstige kan være et godt supplement til de lovpålagte kravene, sier Dagfinn Kalheim i. Enebolig i Huldreveien i Bodø ble hybelhus. I ettertid er vinduene på loftet byttet og det er montert brannstige for å tilfredstille kravene. Samtidig lurer jeg på om det er noen krav på bredde til gang?

Regler for rømningsvei kjeller

I tillegg til røykvarsler, er det også krav om at boligen skal være utstyrt med. Har leiligheten din har et vindu eller brannstige som oppfyller kravene til.

Her finner du relaterte artikler om brannstiger. Plan- og Bygningsloven og tilharende Forskrift om tekniske krav. Dimensjonering av brannstige, Sorlandsstigen AS. I Norge er alle boliger og boenheter er pålagt å ha slukkeutstyr, dette kravet gjelder også. Påbudet omfatter leiligheter, eneboliger, rekkehus, hybler og hytter. Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Hvis du har innredet kjeller eller loftstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha.

Regler for rømningsvei kjeller

Hvis du har innredet kjeller eller loftstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. Reglene for U-verdier i TEK 10 gjelder ikke for fritidsboliger som er mindre enn. Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må også. Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man. DSC 0134 Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til.

Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst 60 centimeter og en fri høyde på minst. Eg vil lage soverom i kjeller under bakkenivå, og lurer på hvilke krav det. Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt "skyttergrav" for å få lys og rømningsvei. Regelen her er at den innvendige vindusåpningens lengde pluss. Må man alltid ha et vindu som er godkjent som rømningsvei på et.

Jeg har et soverom i dag som befinner seg i en kjeller hvor det er et.