Plantegning forklaring

En plantegning er en teknisk tegning for hver etasje i et hus (en etasjeplan). Ved hjelp av snittmarkeringer eller piler ser man hvor huset er skåret igjennom og. Dører vises gjerne slik på en plantegning, med angivelse av hvilken vei de.

Plantegning forklaring

Plantegninger, snitt-tegninger og fasadetegninger skal være i målestokk. Forskjellige farge nyanser jeg har gådt over for å finne det som macher plantegningen. På Bilde over så kan du se fire piler som krysser 2 grå.

Beskrivelse og synonymer til ordet plantegning.

Plantegning forklaring

Til slutt i dokumentet er opprinnelig plantegning over terrasse og rømningsveg vist. På side 8 er det forklart hvordan plattingen skal legges på taket. Dere skal lage skisser, plantegninger (av hver etasje) og fasadetegninger. Skisse av huset (eksteriør); Forklare hvordan de bærende konstruksjonene i huset. Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger må være i målestokk 1:100. Du kan også få udleveret tegninger, samt få forklaring på spørgsmål i funktionærenes kontortid. Plantegning for rækkehus, overdækning og skur: Tegning.

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for vedlikehold. Vedlegg: Fire dokumenter: plantegning rom 219 plantegning vindu plantegning korridor plantegning fluktvei – Fire dokumenter: plantegning rom 219.

Plantegning forklaring

N:\514\24\5142453\DAK\VVS\Modell\\Plan u og teknisk etasje. KGBuk – Plottet: 2014-05-20, 15:45:55 – LAYOUT = V110 Plantegning. BLAD 01 TRANSFORMATOR (PLANTEGNING). ANBUDSTEGNING HS JDA SAA OVERSIKT oG FORKLARING.

Ned til brannslangeskap i idrettshall. På grunn av kundens personlig sikkerhet og. Forklaring til funksjonen ”generer vegg”. Dette gjøres på en forenklet plantegning som nå viser i skjermen. Når man ser på plantegningen er det markert noe på hver side av huset. Kanskje litt dårlig forklart, men skal fjerne veggen fra pipen tilogmed. Bildet er ment som en illustrasjon for å forklare den direkte koblingen mellom. Fasadetegningene og plantegningene du ser langs sidene og under.

Hvis du skal gjøre forandringer på plantegningen kan du laste ned en forklaring på hvordan her. Ta kontakt med kundeservice på 02223 eller. Detfinnes helt sikkert en naturlig forklaring. Han var fullstendig blottetfor evnentil å forestille seg et rom fra en plantegning, og derfor hadde han bruktet hav av. Disse ble brukt som basis for videre lekkasjepunktoversikt. Planid Arealformål (kode – forklaring) Berøringsgrad.

Planid Sonenr Beskrivelse Forklaring Berøringsgrad.