Plan og bygg saksinnsyn

Byggesøknad, saksinnsyn, planinnsyn, kart, eiendomsinformasjon, seksjonering, plankunngjøringer. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede. Plan, bygg og eiendom er en egen kategori på Oslo kommunes nettsted. Her kan du finne saker og reguleringskart i Oslo. Du kan også følge et område og få beskjed når det kommer nye plan- og byggesaker, finne saker på et kart og. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo. Ellen de Vibe Anne Lund Plan- og bygningsetaten Saksinnsyn. Gode nyheter for deg som ønsker å følge med på en plan- eller byggesak. Informasjon om byggesaker, plansaker og kart (geodata) i Bærum kommune. Her kan du søke på saker knyttet til eiendommer og byggesaksbehandling i Bergen kommune. På nettsiden Saksinnsyn hos Plan— og bygningsetaten (PBE) kan du søke på gateadresse eller gårds- og bruksnummer. Sjekk status på saker innen plan, bygg og eiendom. Hva gjelder for eiendommen, planinnsyn, regulering, adresser.

Her finner du informasjon om arealplaner i Oppegård kommune og informasjon om hvordan du skal gå frem hvis du ønsker å bygge, eller. Tegninger må bestilles via bestillingsskjema for innsyn.

Plan og bygg saksinnsyn

Du kan også bestille innsyn ved å søke i postlistene. Veiviser bygge uten å søke Her finner du informasjon og verktøy som kan. Kommuneutvikling – alle henvendelser om arealplaner, byggesaker, eiendommer, seksjonering, landbruk, kart og oppmåling:. Plan- og bygningsetatens "Saksinnsyn" på etatens nettside, som gir informasjon om etatens saker, er for tiden ute av drift. Det jobbes med å finne løsninger på.

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling : hver dag mellom. Dersom det er registrert elektroniske dokument som er unntatt offentlighet må du søke om innsyn. Du finner gårds- og bruksnummer hos Kartverket dersom du. Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven av 2008 trådte i kraft fra 1. Follo-kommunenes felles informasjonsportal for bygge- og. Bygg og bo Helse og arbeid ikon kultur Kultur og fritid 5miljo Natur og miljø. Dette betyr bedre muligheter for å bygge nye oppholdsrom i eksisterende bygg.

Her gir vi deg svar på en rekke spørsmål om regelendringen. På Grimstad kommunes nettsider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester. Direktoratet for byggkvalitet har laget veiledere som gir deg svar på om du må søke eller ikke. Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. Her kan du få innsyn i saker fra avdelingene. I pågående plan- og byggesaker, kan du finne sakens dokumenter via eByggWeb. Lillehammer kommunes virksomhet skyldes byggetjenester eller kjøp av bygg.

Planen ligger ikke i kommunens kartløsning. Du finner masse informasjon på Direktoratet for byggkvalitet på knappen under.