Pendel svingetid

Det er en matematisk formel for å regne ut en pendels svingetid, når en ser bort fra all friksjon: pendel svingetid formel. Svingetiden i sekunder (T) = 2 ganger 3. Problemstilling: Bestemme svingetiden til en pendel.

Pendel svingetid

Utstyrsliste: lodd med ulik masse, tråd, en vekt, en linjal, en stoppeklokke, stativ. For utslag mindre enn 5° gjelder med god tilnærmelse for den matematiske pendelen og også for den enkle blykulependelen at svingetiden T. Finne ut hvilke størrelser som spiller inn på planpendelens svingetid, fram og tilbake mellom ytterstillinger på hver side av en loddrett linje. Rapport fra forsøk om svingetiden til en elastisk pendel.

Pendel svingetid

Pendel er en mekanisk anordning som beveger seg periodisk. Den mekaniske energien i en pendel bevares, og omdannes mellom potensiell energi og. Forsøk, Oppgave: I dette eksperimentet skal grupper på 2 til 4 elever prøve seg fram, diskutere og reflektere for å finne metoder som kan brukes.

På figuren til høyre ser du en skisse av en pendel. Når du drar pendelkulen ut til siden slik figuren viser, og slipper den, vil den svinge fram og. Det er en sak jeg har tenkt på i det siste: Formelen for svingetiden T til en pendel er gitt. Formelen for svingetiden T til en pendel er gitt ved:. Labrapport fra pendelforsøk i Naturfag Vg1, om svingetiden for en pendel, og med hensikten at finne ut hvilke faktorer som bestemmer svingetiden. Hensikten med forsøket: er å undersøke hvilke faktorer som påvirker svingetiden til en pendel.

Pendel svingetid

Disse fire hypoteser blir testet: 1. Dette rapporten er forsøket til Svingetiden for en planpendel. I forsøket skal vi finne ut hva som påvirker svingetiden for en planpendel Hypotese Mas. Oppgaven er et pendelforsøk med teori, fremgangsmåte, konklusjon og kilder. Den besvarer de funn jeg fant i forsøket om en pendels svingetid og dens. Har gjort et forsøk med pendel der hensikten er å bestemme hvilke faktorer som påvirker svingetiden (betydelig). I dette forsøket skal jeg finne ut hva som har betydning for svingetiden til en pendel. Det vil si hvor lang tid kulen bruker fra den er. Jeg vet at utslaget ikke har noe å si for svingetiden, men hvorfor?

Når du drar pendelkulen ut til siden slik figuren viser, og slipper den, vil den svinge fram og tilbake. Svingetida for en elastisk pendel følger formelen. Hvor lenge vil en pendel svinge her nede på jorden i et lufttomt kammer? Her kan du se en matematiske forklaring på pendelens svingetid, og hva den er. Sammenheng mellom svingetid og pendel-lengde: 1. Mål svingetiden for varierende pendel-lengder. Hva påvirker svingetiden til en pendel?

Dette er et spørsmål vi kan undersøke vitenskapelig. Vi kan endre pendelen på ulike måter, og vi kan teste. Når vi studerer en pendel er det gjenstanden i. Vi definerer svingetid som tiden pendelen. Pendlene har ulike lengder, og derfor ulik svingetid. Lang pendel – lang svingetid, kort pendel. Han så også at svingetiden for en pendel ikke endret seg med. Dette ledet til bruken av pendel i klokker – som ble et stort sprang for å måle. Svingetid-Pendel from Jarle Tollefsen on Vimeo.

II – Sammendrag Vi har i dette arbeidet bestemt tyngdens akselerasjon g ved å gjøre 25 målinger av svingetiden for en pendel.