Pant i bolig til foreldre

Sikkerhet i foreldrenes bolig er mye benyttet av førstegangsetablerere. Får vi pant i foreldrenes bolig, kan vi tilby de aller gunstigste. Mange unge trenger penger eller sikkerhet fra foreldrene, for å kjøpe sin første bolig.

Pant i bolig til foreldre

Hvis mine foreldre stiller seg villig til å gjøre det, er det da slik at boligen de eier i dag må være fri for gjeld? Eventuelt at OBOS da tar pant i en. For å låne mer enn 85 % av verdien på boligen, trenger banken ekstra sikkerhet. Det kan enten være gjennom pant i annen eiendom eller ved at foreldrene dine.

Pant i bolig til foreldre

Den vanligste sikkerheten er pant i den eiendommen eller den bilen.

Det kan gjerne være en sønn som ber sine foreldre stille deres bolig. Advarer foreldre mot å gi barna bolig-hjelp. Reite minner også om at man ved private lån må sikre kravet med pant i boligen. I ungdomssegmentet er det nå circa 40 prosent av alle lån som løper med pant i foreldres bolig, og circa 15 prosent av alle nye lån har kausjon. Et tredje alternativ er at foreldre stiller sikkerhet i egen bolig. Det betyr for eksempel at mor og far lar banken ta pant i deres bolig som sikkerhet.

Banksjef advarer foreldre mot å kausjonere. DNB NOR i Tromsø, Martin Wangberg, opplever at flere og flere kjøper bolig med sikkerhet fra foreldrene. Egenkapitalen kan også sikres gjennom pant i annen eiendom. Vi må ha pant i selveier bolig eller fritidseiendom. Vi kan også ha pant i eiendom som eies av andre enn låntaker, for eksempel foreldres bolig. Foreldre, besteforeldre og andre som har mulighet til å hjelpe, setter inn. Med pant i bolig inntil 90 prosent og pant i Starthjelpkonto kan. Da er det ikke rart at mange foreldre ønsker å hjelpe barna sine inn på.

Foreldrene mine skal stille som kausjonister for 10% kjøpsummen. Banken vår har sagt at de bortsett fra selvangivelse og lønnslipper trenger papirer på verdien. Lån til bolig er en del av bankens kjernevirksomhet, og Dalsbø understreker at DNB. Da vil foreldrene, som banken, ha pant i boligen. Det er derfor dumt om leiligheten står i foreldrenes navn, påpeker. Hvordan skaffe egenkapital til bolig?

Sikkerhet med pant i foreldrenes bolig. Så uansett hvor mye man leser boligannonsene og går på visning. Sikkerhet i foreldrenes bolig er alternativet når barnets egenkapital ikke. Mange foreldre støtter mer enn gjerne barnas første boligkjøp. Det betyr at banken tar pant i deres bolig og innebærer en risiko for at de må.