Overtakelse av nybygg

Overtakelse og overtakelsesforretning ved kjøp av nybygg etter bustadoppføringslova. Hvilke regler gjelder for overtakelseseforretningen? SLIK FOREGÅR OVERTAKELSEN Når innflyttingsdatoen nærmer seg vil.

Overtakelse av nybygg

UNNGÅ DETTE: Skal du kjøpe nybygg er det mange typiske feller å gå i. Forsinkelse foreligger hvis overtakelse ikke kan finne sted til det. Feil ved nybygg – her er boligadvokat’s 5 råd om nybygg. Du bør klage på feil og forsinkelser ved overtakelse.

Overtakelse av nybygg

Du kan både holde tilbake penger og nekte å flytte. Oppdager du som kjøper feil etter overtakelse er det viktig å melde fra om dem fortløpende.

Du har bedre rettigheter når du kjøper et bygg under oppføring og nøkkelferdig hus, enn om du kjøper en brukt bolig. Overtagelse er viktig for både byggherre og entreprenør. Les hvordan du kan unngå tabbene her. Det skal innkalles til overtagelse på korrekt måte, det skal fremlegges dokumentasjon, det skal fremgå gjenstående arbeider, registrerte feil og mangler og. Du kan klage på feil og mangler hvis huset ikke er i samsvar med avtalen eller offentligrettslige krav, slik som krav til elektrisk anlegg og ildsteder. Den formelle overtakelse av en bolig er et svært kritisk tidspunkt. Fra og med dette tidspunkt overtar du som kjøper risikoen for boligen, foreldelse- og.

Overtakelse av nybygg

Vurderer du å kjøpe en bolig som ikke er bygget ennå? Les våre tips ved kjøp av bolig under oppføring! Denne investeringen foretas ikke sjelden etter en kaotisk visning, eller basert på tegninger i en fin brosjyre for et nybygg. Her ser du andre fordeler med å kjøpe nybygg:. Lagmansretten viste til at når det var tale om et nybygg med høyt prisnivå og. Nybygg, herunder opplysninger om dagbøter. To av kjøperne, en av dem klagerne, nektet overtakelse.

Bustadoppføringslova har regler om at byggesaken avsluttes ved overtakelse. Da inntrer det flere viktige rettsvirkninger. Midlertidig brukstillatelse er tillatelse gitt av kommunen før et nybygg er ferdigstillet. Dersom midlertidig brukstillatelse ikke er stilt, kan kjøper nekte overtagelse. Men samtidig viser undersøkelsen at hele 70% har oppdaget småskader og feil etter overtakelse av den nye boligen, mens 15% rapporterer. Vi fikk bistand av Geir Pedersen ved forhåndsbefaring av et nybygg.

Jeg hadde gleden av å engasjere Geir Pedersen ved overtakelse av nybygg enebolig.