Oslo kommune kart regulering

Her kan du se kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram og veiledende plan for offentlig rom i et interaktivt kart over Oslo. Byggesøknad, saksinnsyn, planinnsyn, kart, eiendomsinformasjon, seksjonering. Hva gjelder for eiendommen, planinnsyn, reguleringsplan, kart, heftelser.

Oslo kommune kart regulering

Plan, bygg og eiendomBufretLignendeHva gjelder for eiendommen, planinnsyn, reguleringsplan, kart, heftelser. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsfo. Gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten (PDF). Hvordan en detaljregulering blir laget, når kan du påvirke planprosessen. Se kart på nett – Plan- og bygningsetaten Oslo kommune – Oslo kommune.

Her kan du bestille kart og eiendomsinformasjon fra Oslo kommune: Plott av grunnkart, ortofoto, oversiktskart eller reguleringskart med bestemmelser; Digitale. OSLO KOMMUNE Plan- og bygningsetaten. En reguleringsplan er et kart med tilhørende beste. Skriv inn kommunenavn og deler av plannavn i søkefeltet. Du kan også søke deg frem i kartet med å skrive stedsnavn eller. Prosessen for en detaljregulering –. Lager forsidekart og kunngjøringsskisse.

Saksfremstillingen inneholder kart og bestemmelser.

Oslo kommune kart regulering

Den første ”Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by” (Småhusplanen) ble. Planen er vedtatt med kart i målestokk 1:5000, datert 01. SAMORDNET HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE. Kartet under viser det beregnede potensialet for nye boliger i Oslo fram mot. Oversikt, salg og utleie av kommunens eiendommer og tomter. Rettighetshaver til kart og bilder er Oslo kommune, Plan- og. Allerede uken etter anket Oslo kommune avgjørelsen inn til.

Småhusplanen regulerer utbygging og fortetting i store områder. Beredskapsplass ved Åsland i Oslo kommune. B Utkast som grunnlag for kart- og bestemmelsesmøte PBE. Flytting av beredskapsplassen fra gjeldende regulering øst for E6 vil gi færre føringer og større fleksibilitet. Tegner Marit Kilen utarbeidet kart og illustrasjoner. Oslo kommune som grunneier legger til.

Båndleggingen foreslås fulgt opp med reguleringsplan etter plan-.