Opplysningstiden

Perioden forut for opplysningstiden var preget av tiltagende brytninger. Borgerskapet var i framvekst og begynte å stille krav om andel i den politiske makten og. Europa › Europa øvrige historieBufretLignende17.

Opplysningstiden

Opplysningstiden, samlebetegnelse for en europeisk intellektuell bevegelse mellom den engelske (1688) og den franske revolusjonen (1789). Opplysningstiden er en samlebetegnelse på sentrale politiske, filosofiske og sosiale strømninger i Frankrike, England og delvis Tyskland på 1700 -tallet. Fra midten av 1400-tallet ser vi de første tegn på en utvikling i Europa som vi med et samlebegrep kaller for det moderne. Tiden mellom slutten av 1600-tallet og år 1800 blir kalt opplysningstiden i Europa og Nord-Amerika.

Naturvitenskapene var i utvikling, og menneskets fornuft ble. Immanuel Kant: «Vår tidsalder er kritikkens tidsalder. Første del av 1700-tallet kaller vi opplysningstida. I denne perioden var det ett opprør mot autoritetene i samfunnet, spesielt kirken og staten. Adelen som gruppe vokste også sterkt da stadig flere rike stormenn og kjøpmenn ble adlet av kongen. Det var i dette samfunnet opplysningstidens filosofer fikk.

Dette kompendiet gir en beskrivelse av hva som kjennetegner opplysningstiden som periode, primært med fokus på den litterære delen av perioden. Film om opplysningstida (1700-tallet). Renessansen, Barokken og Opplysningstiden. Opplysningstiden Tro på fornuft, frihet og framtid. Troen på at kunnskap og fornuft vil frigjøre menneskene og føre. På grunn av dette regnes han som en av opplysningstidens fremste skikkelser.

Det første bindet av Encyklopedi ble gitt ut i 1751. Kulturhistorisk følger opplysningstiden renessansen, og viderefører en del av dennes idéer og politiske og økonomiske tendenser. Opplysningstiden» har lenge vært et omdiskutert og fruktbart begrep i historieskrivningen, og definisjonen har gradvis videt seg ut. Historisk epoke på slutten av 1700-tallet hvor fornuften ble vektlagt i filosofisk og politisk sammenheng. Retningen kjennetegnes av troen på fornuften og ideen om at lærdom og kunnskap skal ut til folket. Opplysningstiden bød på flere forfattere som fortsatt leses med iver i dag.

Flere av de mest kjente forfatterne var opplysningsfilosofer. Engelske koloniseringen av Amerika, viktige. Filosofien i opplysningstiden har mange viktige tanker som vi fortsatt følger i dag. Noen viktige filosofer fra opplysningstiden var John Lock, Thomas Hobbes og. Opplysningstidens betydning for vår egen tid blir vi stadig minnet om. I opplysningstiden finner vi troen på fornuft, fremskritt og borgerlige rettigheter, og kritikk av.