Oppbygging yttervegg tek10

Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk. Boligbygning med laftede yttervegger må tilfredsstille. Helårsbolig og fritidsbolig med laftede yttervegger. TEK 10 stiller funksjonskrav til samlet lufttetthet for ferdige bygninger. Prinsipiell oppbygging av yttervegger foruten bærekonstruksjon, består av kledning, luftespalte, vindsperre, isolasjon, dampsperre og innvendig kledning. Er det slik, fra ytterside: Kledning, lekter, vindsperre, 6" reisverk med 15 cm isolasjon, diffusjonssperre, 2" utlekting med 5cm isolasjon. Småhus og fritidsboliger med laftede yttervegger trenger ikke dokumentere oppfyllelse av tiltaks- modellen eller rammekravsmodellen.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) krever. Eksempel på oppbygning av bærende yttervegger med brannmotstand. Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger. Prinsipiell oppbygning av trevegg med 300 mm. TEK10) – og er et sentralt verktøy for å. TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt. Det er Teknisk Forskrift av 2010 (TEK10) som setter de pålagte. Oppbygging av vegg med gjennomgående stender i I-profil. Les her om hva TEK 10 – § 13-20 sier og unngå typiske skader på ditt baderom.

Oppbygging yttervegg tek10

Prinsipiell oppbygging av yttervegger foruten bærekonstruksjon, består av kledning. Mange kjenner til oppbygging av yttervegger med teglforblending. EBLE blir sammenlignet med boliger bygget etter dagens forskriftskrav (TEK 10). Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK. Hver konstruksjon er illustrert og beskrevet med materialvalg og oppbygging. TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. TEK10, lavenergihus eller passivhus. Husets oppbygning og energiytelser må kartlegges for å gi grunnlag for en rehabilitering.

Norge AStilfredsstiller TEK10 § 14 -4 ved at. Prinsipiell oppbygning av de enkelte bygningsdeler i. Teknisk forskrift, TEK 10 §13-14 Generelle krav om fukt. Blant annet vil økte nedbørsmengder stille større krav til utforming og oppbygging av yttervegger. Eksisterende yttervegger skal påfores og isoleres på innside av vegg. Ny bygning skal tilfredsstille alle krav i TEK 10. Delrapport 2 – Yttervegger i tre som kan tilfredsstille.

TEK10 § 14-3 er oppfylt, eventuelt med omfordeling, eller. Gjeldende forskrift er Forskrift TEK 10. Hvis annet ikke er skriftlig avtalt, leveres yttervegger i. Oppbygging fra utsiden og inn, gjelder komplett konstruksjon:. TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette. BRA regnes om areal innenfor ytterveggene, uten fratrekk for areal av innvendige vegger.