Omstilling i offentlig sektor

Denne boken fyller et behov for en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med. Personalpolitikken i fornyingsarbeidet – staten i omstilling. For å lykkes med fornying av offentlig sektor, er det av avgjørende betydning at. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen har som mål at Norge skal ha Norges beste offentlige sektor. Her finner du eksperter på reformer og omstillin. Offentlig sektor er løsningen som ble problemet, og dermed politikernes største.

Omstilling i offentlig sektor

Alle typer institusjoner utfor- dres av endringer i omgivelsene. Boka gir en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med særlig vekt på. Som arbeidslivet for øvrig, er også offentlig sektor i stadig endring. Når en omstilling er besluttet, og organisasjonskartet er tegnet, bør en arbeidsgiver. Innholdet i vedlegg 1 «Rapport etter risikovurdering av omstilling på. I Finansavisen (19.5.) påpeker Trygve Hegnar helt riktig at offentlig sektor vil vokse i kjølvannet av krisen i olje-og gassektoren, noe som også. Difi-sjefen: – Vi er sent ute med omstillingen.

Nå vil han ha dugnad for å få offentlig sektor på rett kjøl. Av: Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas, Mona Næss Forlag: Universitetsforl.

Omstilling i offentlig sektor

Temaet for denne masteravhandlingen er hvordan de ansatte ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) opplevde medvirkning i. Tidligere lå IKT i randsonen i organisasjoner, det vil si at det var et redskap som ble benyttet som et hjelpemiddel i hverdagen. I dag er dette endret til at IKT er. Kjøp «Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor» av Ingeborg Moen Borgerud fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:. Det er provoserende at næringslivet får beskjed om å omstille seg, mens offentlig sektor skal fortsette å ese ut. Maner til omstilling i offentlig sektor.

NTNU-professor Jørn Rattsø ga landets kommuneøkonomer oppskriften på hvordan kommunesektoren skal bidra. De deler blant annet hvorfor tillitsbasert ledelse er viktig i offentlig sektor, hvordan det kan forbedre produktivitet og omstilling, samt hvordan de jobber for å. I privat sektor er slik medbestemmelse utvilsomt en utvidelse av demokratiet fordi alternativet er eiermakt. I offentlig sektor er dette noe mer problematisk fordi. Mestring og medvirkning – konsekvenser for omstilling. Konkurranseutsetting er en type omstilling som særlig angår offentlig sektor. Vi må sørge for at våre medarbeidere kan bruke mer tid på å skape resultater, og vi er gode på omstilling i offentlig sektor.

Offentlig sektor er et tydelig og godt forankret satsingsområde for vår rådgivning. HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver Steffen. Nye Difi blir spydspissen i moderniseringsarbeidet" kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore. Omstilling er regjeringens nyord, men for norske arbeidstakere og bedrifter er dette. Også i offentlig sektor skjer det kontinuerlig omstilling. For å møte framtidas krav til omstilling, nytenking og innovasjon er det viktig å rette fokus på de utfordringer og krav som offentlig sektor står overfor når det.