Nye regler støttemur

Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Nye regler støttemur

I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel. Kartet må være av ny dato, og bestilles hos kommunen. Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor.

De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på egen eiendom, i tillegg til at det skal sørge for en enklere prosess for. LES OGSÅ: Frykter nabokrangler med nye byggeregler. Den veilederen fra DiBK sier ingenting om støttemurer? Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som. Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for terrengendring og støttemur. Har planer om å sette opp en støttemur, og skulle selvsagt hatt den så.

Det var tidligere en kjørevei, men det er bygget ny vei litt lengre vekk. For å få mest mulig ut av den nye rette utgaven av den nå.

Nye regler støttemur

Generelt sier reglene at du uten søknad står fritt til å endre terrenget 1,5 m i. Det avhenger av størrelse og plassering om støttemur (forstøtningsmur). I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Eller er regler regler, uansett om naboen ikke bryr seg? Du kan endre terrenget og sette opp støttemur nærmere grensa etter søknad med nabovarsel, men det vil fortsatt være et krav at hele.

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke. Mindre støttemur som ligger minst 1,0 meter fra nabogrense kan være inntil 1,0 meter høy. Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Etter gjeldende regelverk kan man bygge støttemur i en meters høyde to meter fra eiendomsgrense, Endringen innebærer at støttemur på en. Støttemuren er inntil 1,5 meter høy og plasseres minst 4 m fra nabogrense. Flere reguleringsplaner inneholder regler om støttemurer og terrengarbeider. Hvilke regler må jeg forholde meg til hvis jeg vil sette opp en støttemur?

Avstand mellom støttemur og ytre veikant av kommunal veg. Støttemuren vil ikke innebære flytting av eller etablering av ny avkjørsel. Nå kan naboen din bygge en 25 meter lang, to meter bred og fire meter høy mur mot eiendommen din. Sannsynligvis ble den bygget før reglene ble innskjerpet, eller så har de. De nye reglene vil kunne gjøre det enklere for folk flest å føre opp. Murer og leveggerMindre støttemurer på inntil én meter tillates ifølge de. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke. Det skader ikke å plante en ny hekk litt innpå din tomt, slik at hekken i. Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som.

Skal du for eksempel bygge garasje, veranda eller støttemur? Mange har fått med seg at det er nye og enklere regler for å sette opp for. Litt om lover og regler for støttemurer.