Nye byggeregler 2016

Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. Se hvordan de nye byggereglene vil påvirke deg som boligeier.

Nye byggeregler 2016

Ifølge de mye omtalte nye byggereglene som trer i kraft 1. Dette må du vite om de nye byggereglene fra 1. Heiser som installeres i norske byggverk skal oppfylle krav til sikkerhet og helse. En ny heisforskrift trådte i kraft 20.

Nye byggeregler 2016

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50. NB: Enkelte kommuner kan ha regler som overstyrer de nye generelle byggereglene. Dette oppdaterte bilaget er laget til Byggesaksboka utgave 2015-2016.

Fra 1, januar 2016 innføres det nye regler som gjør det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov. Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. JUBLER: Thomas Müller (29) jubler for ny plan- og bygningslov, her sammen med barna Sara. Forskjellen på søknadspliktige tiltak og tiltak som er unntatt fra søknadsplikt er at i sistnevnte tilfelle. I forbindelse med nye byggeregler som kommer i juli 2015 er det, som jeg forstår, en del ting som i dag.

Nye byggeregler 2016

I de nye reglene har jeg forstått i media at en kan bygge "for eksempel balkong, veranda, åpent. Det kan være godt nytt for hobbysnekkern. De nye reglene vil gjøre det lettere å bygge på eget hus eller eiendom, uten å varsle. Ekteparet i Søndre Land ville bygge carport til traktoren sin, men ble overrasket da det viste seg at de nye og forenklede byggereglene ikke. De nye reglene som trådte i kraft ved årsskiftet gjøre det enklere å bygge om deler av boligen til utleie. Kursmateriell fra "Fagkveld for byggebransjen – nye byggeregler pr 1. Her er kursmateriell fra fagkvelden. Flere tiltak du tidligere måtte søke om vil fra 1. Krav til energiforsyning for nye bygg og boliger ble også endret fra nyttår. Innføring i byggereglene" sammenfatter regelverket på en.

Boka er oppdatert med blant annet nye energiregler, endringer i. Innlegg må meldes til Bystyrets kontor innen 8. BYGGESAKSBOKA ER GJELDENDE UTGAVE HØSTEN 2016 BILAG MED NYE BYGGEREGLER I 2016 Dette oppdaterte bilaget er laget til Byggesaksboka. DIBK’s informasjonsside om de nye byggereglene. Når de nye reglene for byggesak trer. De nye byggereglene som trer i kraft 1. Husk at alle nye bygg skal meldes til kommunen slik at vi får de inn i kart! I forbindelse med de nye byggereglene fra 1. Informasjon om nye byggeregler fra 1. NTE Energi AS – Høring av søknad om nye Hundhammerfjellet vindkraftverk (7.11.2016). Styret har mottatt forespørsler vedrørende de nye byggereglene i Norge som trer i kraft 1. De nye byggereglene gjør det lettere å bygge f. Referat fra styremøte 28 september 2016. Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav.

Advokat Mauritz Aarskog i Norges Hytteforbunds medlemsblad Hytte & Fritid: Nye byggeregler – enklere hverdag eller flere nabokrangler? Foreslår enklere plan- og byggeregler. I dag fremmer regjeringen nye forslag til enklere plan- og byggeregler til Stortinget.