Nve magasinfylling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Diagram magasinfyllingen – hele Norge. Kraftåret 2016 begynte med rekordhøy fylling i vannmagasinene, og strømprisene i 1.

Nve magasinfylling

Mengden av vann i norske vannkraftmagasin påvirker kraftprisene i markedet. Gå til NVEs nettsider for å se diagram over magasinfyllingen for. Se også NVE sine hjemmesider for flere detaljer. Magasinfylling er en statistikk som blir utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og blir publisert hver onsdag klokken 13. NVE melder at tilsiget til norske magasin rundt juletider var på nær 250.

Høyeste magasinfylling hadde Vest-Norge med 88,5 prosent, mens. Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 76,3 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 71. Norges Vassdrags- og energidirektorat melder om normal magasinfylling. Hvis de nye kablene fører til betydelig økt eksport sommerstid, kan økt utvekslingskapasitet ifølge NVE gi noe lavere magasinfylling ved. Det ga også lavere strømpriser og økt krafteksport, ifølge Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Vest-Norge kunne igjen fryde seg over.

Tilsiget til vannmagasinene har så langt i år vært lavere enn normalt. Dette har ført til lavere magasinfylling enn på samme tidspunkt i fjor.

Nve magasinfylling

Hanne, Erik, Camilla, Henrik og Arne i kommunikasjonsstaben kvitrer. Vassmagasinstatistikk veke 33 2016: Uendra magasinfylling. Kraftselskapet Sira-Kvina har den laveste magasinfyllingen i sine store vannmagasiner på tre år. E24: Ved utgangen av forrige uke var magasinfyllingen 79,7 prosent, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Seniorrådgiver Per Tore Jensen Lund i Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) opplyser til NTB at magasinfyllingen på denne tiden av.

Stolsmagasinet, anses Hol 1 Stolsvatn og. Vi har trolig aldri vært bedre rustet til å møte etterspørselen etter kraft i Norge ved inngang til året, enn i år. De ukentlige tallene fra NVE viser fortsatt bare deler av sannheten. Den virkelige, tilgjengelige magasinfyllingen utgjør dermed bare 10,5. Ved utgangen av uke 49 var fyllingsgraden i norske magasin 54,5 prosent, viser nye tall fra NVE. Dette er lavere enn ekstremmålingen som ble. Maria Sidelnikova hos NVE forklarer trenden med blant annet sen. Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge med 88,5 prosent, mens Midt- og.

Det er ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tre årsaker til at en langvarig økning av fyllingsgraden nå har stanset opp: 1. Høyere magasinfylling og lavere priser enn i fjor. NVE opplyser at fylling for norske magasin nå ligger på 78,2 prosent. Magasinfyllingen er god og samtlige av områdene befinner seg. Lite vatn: Kraftforvalter Frode Myrland i NTE sier at magasinfyllingen er de. NVE slår fast at strømnettet fint vil klare belastningen – selv om. ANDRE NYTTIGE SIDER: NVE magasinfylling.

Her ser du hvor fulle vannmagasinene er. NVE – forbrukerinformasjon om strøm. Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Gjevilvatnet ikke får en magasinfylling over kote 654 før. Høyeste magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 74,6 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde lavest. Statnett har ansvaret for å holde det norske kraftsystemet i balanse og har den overordnede fysiske styringen og kontrollen av landets kraftsystem.