Ntnu foreninger

International student organizations at NTNU. Studentorganisasjoner får leie lokaler gratis av NTNU. Oversikt over studentidrett, studentmedier og studentfritid ved NTNU i Gjøvik.

Ntnu foreninger

Søk til NTNU sentralt om fristasjon for studentorganisasjon; Merk at linjeforeninger og andre fakultetsspesifikke stud. Epostlistene gjør det enkelt for linjeforeningene, og eksterne, å kontakte foreningene. Hensikten med disse epostlistene er å fremme kommunikasjon mellom. De første linjeforeningene ved NTH (nå NTNU) var HM Aarhønen (1913), St.

Ntnu foreninger

Akademisk Forening Smørekoppen er linjeforeningen for studenter ved. Posts about Linjeforeninger written by studentbloggntnu and idacath. I 2016 deles det ut inntil 1, 5 millioner kroner til flere av disse i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Din forening kan søke støtte om den er tilknyttet NTNU i Ålesund. Her er Gina, redaktøren (populært kalt redaktøsen) av vår kjære linjeforeningsavis, Bergmanden! Kun nåværende og tidligere studenter og stipendiater ved NTNU kan være medlem- mer i foreningen.

Kun personer som er godkjent av styret kan bli med i. Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund fra , Møre og Romsdal. Foreninger og forbund – Interesseorganisasjoner.

Ntnu foreninger

Kolseth, Solveig Moss; Rolim, Natale Pinheiro Lage; Salvesen, Øyvind; Nordhaug, Dag Ole;. Foreninger Og Forbund – Bransjeforeninger – Finn firmaer, adresser. Foreningen for Studentene Ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU. Kun organisasjoner eller foreninger som i det alt vesentlige omfatter. Sånn introduserer Jan Ragnar Hagland (NTNU) foredraget han skal holde. Ragnhild Berge takket for sin innsats som leder av foreningen siden 2012.

Aktiviteter og foreninger: Bindeleddet-NTNU, KarriereDagene NTNU, NTNUI. SiO Foreninger inngikk før jul en samarbeidsavtale med høgskolen for å. Utvist Tirsdag ble NTNU-studenten Adrian Xhela (22) fra Kosovo. Akwaaba (Afrikastudier); Apeiron (Filosofi); Arkitektstudentenes Broderskab (Arkitekt); Bergstuderendes Forening (Geologi, Petroleum- og Materialteknologi). De aller fleste foreninger er åpent for alle, noen foreninger har egne opptak. Kontakt MF Placebo: placebo(at)list. Foreningene må stå fritt til å fremstå som uvitende og politisk ukorrekte. Ved NTNU er det særlig de gamle linjeforeningene ved den tekniske.

NHH i Bergen, NTNU i Trondheim og NMBU i Ås skolene med en. NTL FORENING 92 VED NTNU – NORGES TE. Studentparlamentet NTNU i Gjøviks facebookside. Her finner du lenker til andre statsvitenskapelige foreninger og læresteder:. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); Institutt for sosiologi. Deltakeravgift: Medlem i arrangerende foreninger:. Foreningen er tilknyttet Tekna, og samarbeider nært med Norsk.

Foreningen startet tidlig å fremholde fordelene ved "den åpne dørs politikk", og dette har. På aktivitetsdagen stiller skolens lag, grupper og foreninger med stands rundt om på campus, mens.