Norskprøve b2 eksempel

Det har blitt laget eksempelprøver som viser hvordan prøvene kan bli utformet. B1-B2; Eksempeloppgaver leseforståelse – nivå A1-A2. I desember måler norskprøven for første gang også på nivå B2.

Norskprøve b2 eksempel

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde. Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve:. Nettkurs, utvidet til også å omfatte B1-B2-eksempler. NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve.

Norskprøve b2 eksempel

NorskPluss B2 består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike. I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som andrespråk. Jeg pleier å vise eksempel-DVD-en (VOX 2014) som en inspirasjon. Norskprøvetrening på bussen, skolen og hjemme. NorskPluss B2 passer for deg som følger ordinær. Bli klar inneholder et stort antall gode og varierte interaktive øvinger som trener lytte- og leseferdigheter; Øvingene dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 i det felles.

By using this site, you agree to our use of cookies.

Norskprøve b2 eksempel

I eksempeloppgavene til norskprøve A2-B1 er den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave. Bestått norskprøve på nivå B2 vil gi grunnlag for opptak til høyere. For eksempel: 1)Fordel: lav pris; stort utvalg; behagelig; slipper å gå i butikk. Kompetansemål for nivå B2 (selvstendig bruker). Folkeregisteret, Nav, Skatteetaten og tolketjenester. Norsk Nettkurs tilbyr nettkurs på nivå B2 med individuell oppfølging av privatlærer.

Test i norsk – høyere nivå (Bergenstest) eller digital norskprøve på nivå B2. Her kan du prøve eksempeloppgaver på ulike nivåer. Eksempeltekst 5 NIVÅ B1-B2 Oppgave 1, Begrunne: Kandidaten svarer på oppgaven, får frem sine synspunkter og gir noen grunner for disse. Du kan også bruke egenvurderingsskjemaet (pdf) og eksempelprøvene for å få. Vil du ta en norskprøve på nivå B2 før desember 2015, kan du ta Test i norsk. Bli klar til norskprøven" finnes nå på nivå B1-B2.

Få tilgang til alle nivå (A1-B2) i tre måneder for kun 135. Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike. Det er viktig å passe på at Norskprøve B2 tilsvarer karakteren 2 (bestått).