Norskprøve a2-b1 muntlig

Slik var de oppgavene: Kandidatene ble bedt om å. SubscribeSubscribedUnsubscribe 539539. Eksempeloppgaver i muntlig kommunikasjon.

Norskprøve a2-b1 muntlig

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å. Prøvebevis for norskprøven vinter 2016 blir. Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1; Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2; Nivå B1 tilsvarer den gamle. Eksempeloppgaver muntlig prøve (pdf).

Norskprøve a2-b1 muntlig

Vurderingsskjema for muntlig norskprøve, nivå A2-B1 (sett kryss i skjemaet). I eksempeloppgavene til norskprøve A2-B1 er den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave.

Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox. Hva kjennetegner nivåene A1, A2 og B1? I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som. Til undervisningen forbereder jeg derfor oppgaver fra prøvene, både muntlig og skriftlig. A2–B1: Hvordan bruker dere internett i hverdagen? Velg prøve i listen nedenfor: Eksempeloppgaver lytteforståelse – nivå A1-A2; Eksempeloppgaver lytteforståelse – nivå A2-B1; Eksempeloppgaver lytteforståelse. Home Norsknivå A1 Norskprøve A2 Norskprøve B1.

Norskprøve a2-b1 muntlig

Denne siden har innhold mot Norksprøve 2. Fra nå av må ta "Norskprøve A1–A2" eller "Norskprøve A2–B1". Det som tidligere het Norskprøve 2 heter nå "Norskprøve A1–A2". A1, A2 og B1 er navnene på de nye norskprøvene. Norskprøve er en standardisert språkprøve med nivåer som følger et europeisk. På nivå B1 kan man uttrykke seg enkelt og. Resultatene for 2012 viser blant annet at 89 prosent bestod muntlig eksamen, mens. Norskprøve 2 er på nivå A2 og norskprøve 3 på nivå B1.

Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Prøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2. Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve. Du kan velge om du vil melde deg opp til både muntlig. Norskprøven er en avsluttende prøve. Norskprøven har en muntlig og en skriftlig prøve.

Resultatet på delprøvene kan bli under A1, A1, A2, B1. Du må ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A2, for eksempel: Norskprøven fra Vox (med resultatet A2, B1 eller B2); Norskprøve 2 eller Norskprøve 3.