Norskprøve a2 b1 eksempel

Velg prøve i listen nedenfor: Eksempeloppgaver lytteforståelse – nivå A1-A2; Eksempeloppgaver lytteforståelse – nivå A2-B1; Eksempeloppgaver lytteforståelse. Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å. Prøvebevis for norskprøven vinter 2016 blir.

Norskprøve a2 b1 eksempel

Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1; Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2; Nivå B1 tilsvarer den gamle. Eksempeloppgaver muntlig prøve (pdf). Hvordan oppgaven er formet er det litt vanskelig å vite på forhånd. I eksempeloppgaven på VOX sine hjemmesider.

Norskprøve a2 b1 eksempel

I eksempeloppgavene til norskprøve A2-B1 er den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave. Denne siden har innhold mot Norksprøve 2. Home Norsknivå A1 Norskprøve A2 Norskprøve B1 Samfunnsfag. I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som andrespråk. På hjemmesidene til VOX ligger det eksempelprøver til bruk i undervisningen og for. A2–B1: Hvordan bruker dere internett i hverdagen? Jeg tok A2-B1 prøve i lytte, lese, skriftlig framstilling i den 3. Eksempel på klagebrev – Søppelsortering. For eksempel: 1)Fordel: lav pris; stort utvalg; behagelig; slipper å gå i.

Norskprøve a2 b1 eksempel

Fra nå av må ta "Norskprøve A1–A2" eller "Norskprøve A2–B1".

Jeg kan forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater. By using this site, you agree to our use of cookies. Nettkurs, utvidet til også å omfatte B1-B2-eksempler. Et stort antall gode og varierte interaktive øvinger som trener lytte- og leseferdigheter; Øvingene dekker nivåene A1, A2, B1 og B2; Øvingene er lagt opp på en. Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres to ganger i året i hele Norge. Kurset ligger på nivå B1 og forbereder deg til Norskprøve A2-B1. Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske.

Eksempeltekst 3 NIVÅ A2-B1 Oppgave 1, Beskrive bilde: Kandidaten beskriver bildet med enkle setninger, men har med mange detaljer: Hun kle på brøn. Her får du se et bilde der det er mange personer og. Påmelding til norskprøven finner du på vox. A1, A2 og B1 er navnene på de nye norskprøvene.