Norskprøve 3 nivå b2

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven. Skjema for å klage på resultatEr du klar for nivå B2? I desember måler norskprøven for første gang også på nivå B2.

Norskprøve 3 nivå b2

Bergenstesten) og trinn 3-eksamen ved universitetene. Eksempeloppgaver lytteforståelse – nivå A1-A2; Eksempeloppgaver. B1-B2; Eksempeloppgaver skriftlig framstilling – nivå A1-A2. Nivå B2 og C1; Forberedelse til Bergenstesten; Perfeksjonering av.

Norskprøve 3 nivå b2

Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens. Prøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2. Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve. Du kan velge om du vil melde deg opp til både muntlig. I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som andrespråk. NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve.

NorskPluss B2 består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike. NorskPluss B2 passer for deg som følger ordinær undervisning. Home Norsknivå A1 Norskprøve A2 Norskprøve B1. Kompetansemål for nivå B2 (selvstendig bruker). Veiledende nivå for avslutning av opplæring på spor 3:. Privatlisens 3 måneder for alle nivåer: 135,- inkl. Norskprøven er sammensatt av en skriftlig og en muntlig prøve.

Vil du ta en norskprøve på nivå B2 før desember 2015, kan du ta Test i norsk. Det er fire prøver som måler ferdigheter i norsk: Norskprøve 1, 2 og 3, samt Test i norsk – høyere nivå. Norskprøve 3 er avsluttende muntlig og skriftlige prøve på nivå B1. Skriftlig test: Testen er beregnet. Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) tester dine norskkunnskaper i nivå B2 og C1. Du kan ta skriftlig og muntlig test hver for seg. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Dette kurset er ment for de som har planer om å ta bergenstesten.

Hver leksjon består av 3 undervisningstimer, som utgjør en total på 36 undervisningstimer. Norskprøve 2 og Norskprøve 3 eksisterer ikke lenger! Fra nå av må ta "Norskprøve A1–A2" eller "Norskprøve A2–B1".