Norskprøve 2 2015

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Fra og med desember 2015 vil den også måle på nivå B2.

Norskprøve 2 2015

Denne siden har innhold mot Norksprøve 2. Innhold i opplæringen fra læreplanen nivå A1 – Norskprøve 2 (forenklet). I eksempeloppgavene til norskprøve A2-B1 er den første oppgaven i skriftlig produksjon. Norskprøve A2-B1 – Begrunn (Oppgave 3).

Norskprøve 2 2015

Akkurat som i oppgave 1 og 2, er det viktig at du skriver en. Om norskprøvene, påmelding, pris og prøvedatoer. Besøksadresse: Dynekilgata 10, Trondheimsveien 2 og Osterhausgate 22. Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det. Muntlig prøve A2-B1 nivå – juni 2015. Lesson #2 – Nouns, Please and Thank you, etc. Norskprøve – państwowy egzamin potwierdzający znajomość języka. Prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Fra våren 2014 er det ny ordning for prøve i norsk, og ny prøve i samfunnskunnskap.

Norskprøve 2 2015

Ifølge Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) skyldes dette at flere tar norskprøve på nivå 3. Andelen bestått på Norskprøve 2 har. Det som tidligere het norskprøve 2 og norskprøve 3 utgår. Første mulighet til å gå opp til avsluttende prøver i norsk er i desember 2015. Posted on februar 20, 2015 by lydiacalleja. Kapittel 2 november 17, 2015; Kapittel 1 oktober 30, 2015; Lær norsk med Duolingo! Norskprøven er en obligatorisk avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere.

A2» tilsvarer tidligere Norskprøve 2 og «B1» tilsvarer tidligere Norskprøve 3. Norskprøven er sammensatt av en skriftlig og en muntlig prøve. Vil du ta en norskprøve på nivå B2 før desember 2015, kan du ta Test i norsk. Vi arrangerer kurs for deg som vil ta skriftlig Norskprøve på høyere nivå – Bergenstesten. I form av norskprøve 1, norskprøve 2, norskprøve 3 og norskprøve 4. DinTaxi_annonse_Sjaforkurs_A4-ligg_mars_2015. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og. De muntlige norskprøvene har også vist gode resultater de siste årene. I 2013 bestod hele 86 prosent norskprøve 2 muntlig (A2 nivå). Noen av dere har tenkt å ta norskprøve 3, og hadde noen spørsmål om når prøven er og hvordan man melder seg på.

GIV tilbyr våren 2015 intensivkurs på kveldstid i moduler som fører fram mot. Tidligere har deltakerne gått opp til Norskprøve 2 og 3. Den er sammen format for begge prøve 2 og 3:.