Norsk standard trevirke

Klassebetegnelsene er C14, C18, C24, C30 og C40 og sorteringskravene er definert i Norsk Standard INSTA 142 og EN 519 for henholdsvis visuell og. Alt konstruksjonsvirke skal være sortert og merket i henhold til Norsk Standard. Konstruksjonsvirke som i tillegg har NS- og T-merket, er også underlagt en. Trelast er en fellesbetegnelse på skurlast og høvellast laget av treverk. Trelast blir i Norge solgt og sortert i dimensjoner etter Norsk standard. Fokus_43_2012_Konstruksjonsvirke_B78-7.

BufretLignendeNS-EN 1991-1-1 og NS-EN 1995-1-1 utarbeidet bjelkelagstabeller for de vanligste dimensjonene av konstruksjonsvirke.

Norsk standard trevirke

Lekter og rekker leveres i fallende lengder, det vil si at lengdene varierer. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og. Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 79. ProduktinformasjonVis innhold av samling. Bioenergikomiteen i Standard Norge har også bidratt til å utvikle tekniske standarder for trevirke som skal brukes til varme. Standardene bidrar til at handel med.

Norsk Trelastkontroll er en frivillig medlemsordning. Bedrifter som er medlem av Norsk Trelastkontroll kan NS -merke konstruksjonsvirke.

Norsk standard trevirke

Som konstruksjonsvirke brukes både skurlast og justert skurlast. Den siste er etter hvert blitt mest vanlig. Trelast og blir i Norge solgt og sortert i dimensjoner etter Norsk standard. Standard, tidligere brukt volummål for trelast og en del rundlast.

Målet skulle gi lastevolumet, og det innebar derfor et mindre volum trevirke for. Medlemmene i Norsk Trelastkontroll har rett til å NS-merke sin. Under besøkene gjennomføres en kontrollsortering av ferdigsortert, kvalitetsmerket trevirke. Tabellene er utarbeidet med grunnlag i NS 3470. Iso3 er oppbygd av 47 mm x 95,5 mm trevirke, 47 x 67 mm polyuretanskum og 47 x. Beregning av Iso3-stenderens bæreevne gjøres i henhold til NS 3470-1. Skjematisk oppbygning av fiberstrukturen i trevirke. Impregnert trevirke er omtalt i Byggdetaljer 432.

Trykkimpregnering og annen kjemisk.